Sinh viên, học viên Trường Đại học Thành Đô tiếp tục nghỉ học tập trung tại Trường để phòng, chống SARS-CoV-2

23/03/2020

Sinh viên, học viên Trường Đại học Thành Đô tiếp tục nghỉ học tập trung tại Trường để phòng, chống SARS-CoV-2

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS-CoV-2; Theo những khuyến cáo của các cơ quan chức năng, thực hiện kết luận cuộc họp ngày 23/03/2020 của Ban giám hiệu Nhà trường.

Trường Đại học Thành Đô thông báo:

1. Sinh viên, học viên toàn trường tiếp tục nghỉ học tại Trường đến khi có thông báo mới.

2. Sinh viên, học viên học online theo lịch trên trang cá nhân của mình, nếu gặp vấn đề về kỹ thuật liên hệ Phòng Đào tạo 02433.861.764 - 102;

3. Trong thời gian này các em hạn chế đi lại, chủ động thực hiện phòng, chống dịch SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thường xuyên theo dõi các Thông báo tiếp theo của Trường về thời gian học tập trung trở lại.

4. Sinh viên, học viên tiếp tục cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe theo hướng dẫn của Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục trong thời gian ở nhà.

5. Trường không tiếp nhận sinh viên vào ở tại Ký túc xá trong thời gian này.

6. Cán bộ, giảng viên, nhân viên tăng cường làm việc online và đến trường làm việc theo lịch đã sắp xếp của Trưởng các đơn vị.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn trường quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học nghiêm túc thực hiện theo đúng thông báo này.

Chi tiết xem thêm tại đây!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ