Sinh viên ngành Dược học đi thực hành Dược khoa tại rừng Cúc Phương

03/11/2020

Hình ảnh sinh viên Trường Đại học Thành Đô đi thực hành tại rừng Cúc PhươngCác "tiêu bản" của sinh viên sau khi đi thực tế tại rừng Cúc Phương

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ