Sinh viên Trường Đại học Thành Đô đi học trở lại sau nghi dịch covid19

11/03/2021

Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch Covid 19 và Thông báo số 15/TB – BCĐ ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, Nhà trường thông báo lịch học tập trung cho sinh viên và học viên cao học toàn trường như sau:

1. Thời gian học tập trung và thi học kỳ
Lịch học: Từ ngày 17/3/2021 giảng viên, sinh viên, học viên cao học trở lại trường làm việc và học tập bình thường theo kế hoạch của Phòng Đào tạo. Sinh viên, học viên cao học xem lịch học và lịch thi chi tiết trên tài khoản mã sinh viên tại địa chỉ: https://sinhvien.thanhdo.edu.vn
Lịch thi của các lớp không thay đổi, như nội dung đã thông báo (Thông báo số 22/TB – ĐHTĐ ngày 20/2/2021).

2. Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và học viên cao học thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế bằng mã QR Code theo đúng quy định, cài đặt ứng dụng Bluezone, nCoV . Các cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không tự giác hoặc khai báo y tế không trung thực.
- Đối với các trường hợp đi về từ vùng dịch thì phải đảm bảo (1) trong (2) điều điều kiện sau:
+ Có kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 trong thời gian 3 ngày trước khi ra khỏi vùng dịch.
+ Có giấy xác nhận của cơ quan y tế đã hoàn thành thời gian cách ly đủ 14 ngày sau khi đi về từ vùng dịch.

Khi sinh viên, học viên cao học quay lại trường học tập hoặc vào ở Ký túc xá bắt buộc phải khai tờ khai y tế, nộp kết quả xét nghiệm hoặc giấy xác nhận cho Phòng Y tế (Trực tại cổng chính) để được cấp giấy vào trường. Trong thời gian học tập tại trường phải thực hiện đeo khẩu trang theo quy định của Thành phố Hà Nội.

3. Nhà trường chỉ tiếp nhận sinh viên, học viên cao học ở trong Ký túc xá từ ngày 16/3/2021.

Yêu cầu các đơn vị trong toàn trường quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học nghiêm túc thực hiện theo đúng thông báo này.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ