Đại học Thành Đô

Home » Tập huấn chuyên môn cán bộ – giảng viên Trường Đại học Thành Đô

Tập huấn chuyên môn cán bộ – giảng viên Trường Đại học Thành Đô

08/07/2018

08/07/2018
<!–59
19–>

Trường Đại học Thành Đô là một trong những đơn vị tiên phong về đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng người học một cách toàn diện. Để đạt được mục tiêu đó, chất lượng đội ngũ giảng viên là yếu tố có vai trò quyết định. Cơ chế quản lý, nội dung chương trình, cách thức kiểm tra đánh giá,.. đều được hiện thực hóa thông qua hoạt động của đội ngũ cán bộ, giảng viên.

Để chuyển mạnh theo hướng từ giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực người học, đáp ứng nhu cầu xã hội, tư duy giáo dục của đội ngũ giảng viên phải thay đổi: Từ cách dạy kiến thức là chủ yếu sang dạy kỹ năng, từ việc dạy cái mình có sang dạy cái người học cần; từ truyền thụ kiến thức một chiều sang gợi mở, định hướng phương pháp tiếp thu kiến thức, hướng tới phát triển năng lực, phẩm chất của người học. Muốn vậy, ngoài phẩm chất đạo đức và chính trị cần thiết, đội ngũ giảng viên phải có năng lực chuyên môn, có năng lực nghiên cứu sâu trong lĩnh vực chuyên môn của mình, tiếp cận được sự phát triển mới nhất trong học thuật cũng như thực tiễn chuyên môn; có năng lực sư phạm, luôn chủ động, sáng tạo trong cách tiếp cận nội dung, chương trình và định hướng kỹ năng cho người học.

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân sự, trong thời gian 4 ngày từ ngày 10/7/2018 đến ngày 13/7/2018, Trường Đại học Thành Đô sẽ tổ chức chương trình tập huấn chuyên môn cán bộ – giảng viên với sự tham gia đào tạo của các chuyên gia khách mời:

– Tiến sĩ Phan Tất Thứ, Chủ tịch KNV Group;

– PGS.TS Đào Thị Ái Thi;

– PGS.TS Đào Minh Cương.

Thời gian, địa điểm:

Từ 8h sáng ngày 10/7/2018 đến 16h30 ngày 13/7/2018

Tại: Hội trường lớn, tầng 8, tòa nhà C, Trường Đại học Thành Đô, Km15, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Nội dung buổi tập huấn:

Tin tức khác

0934 078 668