Thadoer với Hành trang nghề nghiệp – Nền tảng tương lai

23/03/2021

Trong xu thế hội nhập hiện nay, bên cạnh những điểm chung trong chương trình đào to do Bộ GD – ĐT quy định, mỗi trường Đại học đều có định hướng riêng về nội dung, phương pháp đào tạo và môi trường học tập khác nhau. Tuy nhiên, trong đó mô hình hợp tác Đại Học –  Doanh nghiệp với ưu thế đào tạo thực tiễn, chú trọng kỹ năng thực hành được xem là lựa chọn số 1.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh sự quan tâm, trách nhiệm của xã hội và Nhà trường về việc đào tạo nghề, tạo việc làm cho sinh viên, lao động trẻ; trang bị hành trang vững chắc với những kỹ năng mềm cần thiết giúp sinh viên tăng cơ hội tìm được việc làm nhanh sau khi tốt nghiệp, tích lũy được nhiều kinh nghiệm và kỹ năng làm việc thực tế, hiểu về công việc để lựa chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp, biết được ứng dụng thực tiễn của chương trình đào tạo, xây dựng mạng lưới nghề nghiệp, sự tự tin và chuyên nghiệp trong môi trường làm việc mới. Đồng thời cũng giúp Nhà Trường và Doanh nghiệp lựa chọn được những nhân lực chất lượng, Trường Đại học Thành Đô sẽ tổ chức chuỗi hoạt động “ Thadoer – Hành trang kết nối doanh nghiệp năm 2021” định kỳ hàng tháng.

Tiếp tục kết nối chương trình thành công của kỳ 1, bắt đầu với chuỗi sự kiện trong tháng 3 này là chương trình với chủ đề “ Hành trang nghề nghiệp – nền tàng tương lai”, cụ thể như sau:
1.Thời gian: 8h00 ngày 26/3/2021 ( Thứ 6)
2.Địa điểm: Hội trường tầng 8 nhà C, Trường Đại Học Thành Đô
3.Đối tượng tham dự: Sinh viên Đại học Thành Đô

Có thể thấy rằng, Mối quan hệ hợp tác đào tạo giữa Nhà trường và doanh nghiệp là mô hình gắn kết giữa Sinh viên – Doanh nghiệp – Nhà trường giàu tính thực tiễn mà Trường Đại Học Thành Đô đặc biệt chú trọng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Với bước đi mạnh mẽ này, Trường Đại Học Thành Đô khẳng định rõ hơn vai trò tiên phong trong đổi mới các hoạt động đào tạo, đặc biệt chú trọng gắn liền lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

 

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ