Đại học Thành Đô

Home » Tin tức » Thông báo đóng bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2020-2021 | Đại học Thành Đô

Thông báo đóng bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2020-2021 | Đại học Thành Đô

29/09/2020

29/09/2020
<!–59
19–>

Căn cứ Kế hoạch triển khai Bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm học 2020–2021;
Trường Đại học Thành Đô thông báo đăng ký mua BHYT sinh viên năm học 2020 – 2021 với nội dung như sau:

Đối tượng tham gia:
Tất cả sinh viên hiện đang học tập tại Trường Đại học Thành Đô đều phải tham gia BHYT bắt buộc theo Luật định, trừ đối tượng đã mua hoặc được cấp thẻ BHYT đối tượng chính sách.

Mức đóng BHYT: Thời gian nộp tiền: Từ 01/10/2020 đến 19/12/2020,  Số tiền đóng: 605.000 ( đồng), Loại thẻ: 12 tháng, Thời hạn sử dụng thẻ: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021

Bổ sung thông tinHình thức thu: Sinh viên nộp tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán (tầng 1 nhà A)
a ) Đối với Sinh viên đăng ký mua thẻ BHYT năm 2021: Đăng nhập link:
https://docs.google.com/forms/d/1ABntb2_RmtOLzKBGJ1ghmCgCWlLnOJtw_SLSXgGXuKo/edit
  hoặc tại đây  và điền đầy đủ các thông tin có có tại link trên.( Áp dụng cho những sinh viên đã có mã số thẻ BHYT. Mã số thẻ BHYT là mã số in trên thẻ BHYT sinh viên từng sử dụng).. Trường hợp sinh viên không có mã số thẻ BHYT, đăng nhập link: https://baohiemxahoidientu.vn/msbhxhhssv hoặc tại đây  và điền đầy đủ thông tin vào bảng dữ liệu.

b) Đối với sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng sau:
Sinh viên thuộc diện miễn giảm BHYT như : Con thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, xóa đói giảm nghèo, con công an, bộ đội, dân tộc thiểu số, nhân dân biển đảo…
Sinh viên thuộc diện tham gia BHYT do tổ chức BHXH đóng như người hưu trí, thất nghiệp, nghỉ do mất sức lao động…
Sinh viên đóng BHYT theo hộ gia đình, hoặc sinh viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp đã tham gia BHYT

Đăng nhập link: https://docs.google.com/forms/d/1gnMzidmncfGWnYxooKtZzSpqCWREtdJVIfETVJo-cEs/edit  hoặc tại đây  và điền đầy đủ các thông tin có tại link trên.

Nhà trường yêu cầu Cán bộ quản lý lớp, Cố vấn học tập và Ban cán sự lớp thông báo tới toàn thể sinh viên thực hiện các nội dung trong thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Sinh viên thực hiện không nghiêm túc thông báo trên sẽ bị trừ điểm rèn luyện và phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Tin tức khác

0934 078 668