Đại học Thành Đô

Home » Thông báo lịch học trực tiếp tại trường từ ngày 18/4/2022

Thông báo lịch học trực tiếp tại trường từ ngày 18/4/2022

08/04/2022

08/04/2022
<!–59
19–>

Trường  Đại học Thành Đô thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và sinh viên về việc trở lại học tập trực tiếp tại trường cụ thể như sau:

Khóa

Phương thức học

Đại học chính quy khóa 13

Cao đẳng khóa 18

Cao học khóa 2, 3

Kết hợp học trực tiếp và trực tuyến đến hết ngày 15/4/2022

Học trực tiếp tại trường từ 18/4/2022

Đại học chính quy khóa 11, 12;

ĐHLT khóa 10, 11, 12,13

Cao đẳng chính quy khóa 16,17

Học trực tuyến theo thời khóa biểu hết ngày 29/04/2022

Học trực tiếp tại trường từ 04/5/2022

Đại học chính quy dược khóa 9

Đại học chính quy khóa 10

 

Sinh viên học trực tiếp tại trường từ ngày 04/5/2022

 

Yêu cầu đối với sinh viên học trực tiếp:
– Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của địa phương và Nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện quy tắc 5K theo quy định của Bộ Y tế.
– Không đến Trường học trong trường hợp đang thuộc diện phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan y tế hoặc có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Thông tin liên hệ:
Phòng Công tác sinh viên và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Thành Đô – Km 15 – Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Số điện thoại: 0902.282.112 hoặc 0242.218.7795

Tin tức khác

0934 078 668