Thông báo lịch học trực tuyến | Đại học Thành Đô

13/08/2020

Căn cứ Thông báo 262/TB – VPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống dịch COVID 19; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID 19, Trường Đại học Thành Đô triển khai học tập trực tuyến sử dụng phần mềm Learning online system cho sinh viên các lớp trong thời gian nghỉ phòng dịch như sau:

1. Thời gian tổ chức học trực tuyến

Từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 06/9/2020 các Khoa thực hiện công tác dạy học theo hình thức trực tuyến, sử dụng hệ thống phần mềm Learning online system, không tổ chức cho sinh viên học tập trung tại trường. Sau thời gian này Nhà trường sẽ có thông báo sau.

2. Hướng dẫn sinh viên sử dụng phần mềm học trực tuyến

- Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng có 2 cách

Cách 1: Nếu dùng máy tính thì sinh viên tải và cài đặt ứng dụng tại địa chỉ:

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe

Cách 2: Nếu dùng điện thoại di động thì tải và cài đặt ứng dụng ứng dụng Zoom trên Chromebook tại địa chỉ:

https://chrome.google.com/webstore/detail/zoom/hmbjbjdpkobdjplfobhljndfdfdipjhg?hl=en

Lưu ý: Sinh viên chỉ sử dụng trình duyệt web “Google Chrome” để tham gia vào lớp học trực tuyến.

Bước 2: Sinh viên đăng nhập tài khoản bằng mã sinh viên và password tại địa chỉ: sinhvien.thanhdo.edu.vn

Sau khi đăng nhập vào tài khoản sinh viên (cổng thông tin sinh viên) sẽ xuất hiện màn hình và trình tự thực hiện theo những hình vẽ có viền màu đỏ để vào lịch theo tuần, xem và tải tài liệu học tập của mỗi môn học. Sau khi click vào “Lịch theo tuần” là mở ra màn hình “Lịch học, lịch thi theo tuần” của sinh viên, nếu sinh viên có lịch học trực tuyến thì lịch học trực tuyến đó sẽ có màu vàng nhạt.

Trước mỗi lịch học trực tuyến bắt đầu, sau khi Giảng viên tạo phòng học trực tuyến thì lịch học trực tuyến sẽ có nút “Tham gia”. Sinh viên click chọn nút “Tham gia” trên lịch để kết nối vào lớp học phần. Sau khi sinh viên click vào nút “Tham gia” hệ thống sẽ tự động mở ra một Cửa sổ Zoom và sinh viên đã tham gia vào lớp học

Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao, đồng thời thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường cũng như các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID 19 theo khuyến cáo của Chính phủ và Bộ Y tế./.

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ