Đại học Thành Đô

Home » Thông báo lịch khám sức khỏe dành cho Tân sinh viên

Thông báo lịch khám sức khỏe dành cho Tân sinh viên

06/12/2022

Hiện nay các vấn đề về sức khỏe đang là mối quan tâm hàng đầu khi mà bệnh dịch đang diễn biến phức tạp. Việc quan tâm đến sức khỏe, đời sống, bảo vệ lợi ích và tinh thần cho sinh viên luôn được nhà trường chú trọng và tổ chức thực hiện chu đáo. Đặc biệt là công tác “Khám sức khỏe cho Tân sinh viên” được Ban giám hiệu nhà trường đặt lên hàng đầu. Trường Đại học Thành Đô thông báo Lịch Khám sức khỏe Tân sinh viên năm 2022 như sau:

1. Đối tượng 

Tân Sinh viên, học viên năm 2022

2. Thời gian, địa điểm

Thời gian
Ngày 10/12/2022

Đối tượng

Địa điểm

8h00 – 11h30 Lớp: D101C1, D101C2, D101A1, D102, D104, D105, D107, D108, D109, D111, D112, D116 K14 Tầng 7 Nhà C, trường Đại học Thành Đô
13h00 – 16h30 Lớp: D16A, D16B, D16C, D16D, D12, D122, D121, 16AK19, D02K14

Lưu ý: Các bạn sinh viên đến khám đầy đủ, đúng giờ (mỗi sinh viên mang theo 1 ảnh chân dung 4×6  và 1 bản photo CMTND hoặc CCCD).

Tin tức khác

0934 078 668