Đại học Thành Đô

Home » Tin tức » Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022

04/04/2022

04/04/2022
<!–59
19–>

Trường Đại họcThành Đô thông báo kế hoạch nghỉ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), Ngày Giải phòng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) năm 2022 tới cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên như sau:
1. Ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Nghỉ từ thứ Bảy, ngày 09/4/2022 đến hết thứ Hai ngày 11/4/2022.


Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên được nghỉ 03 ngày 

2. Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)
 Nghỉ từ thứ Bảy, ngày 30/4/2022 đến hết thứ Ba, ngày 03/5/2022.


Ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, học viên được nghỉ 04 ngày

 

Các lớp có lịch học trong thời gian nghỉ trên sẽ bố trí lịch học bù vào tuần dự trữ.
Trưởng các đơn vị đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông, các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các quy định khác của Nhà nước và địa phương trong thời gian nghỉ Lễ và trở lại làm việc, học tập đúng kế hoạch.

Tin tức khác

0934 078 668