Thông báo Lịch nghỉ lễ Ngày Quốc khánh 2/9/2018

17/08/2018

Ngày 02 tháng 9 - Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thành Đô nghỉ lễ từ ngày 01/9/2018 - đến hết ngày 03/9/2018 (02/9/2018 - Chủ nhật, nghỉ bù ngày 03/9/2018).

Ngày 04/9/2018 toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên làm việc và học tập bình thường.

Các lớp có lịch học ngày thứ Bảy (01/9/2018), Chủ nhật (02/9/2018) và thứ Hai (03/9/2018) sẽ bố trí học bù vào tuần dự trữ.

Yêu cầu tất cả các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thành Đô thực hiện theo thông báo này.

Kính chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Nhà trường một kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ và hạnh phúc!

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ