Thông báo lịch thu học phí Đợt 2 năm học 2018-2019 | Trường Đại học Thành Đô

24/06/2019

THÔNG BÁO

Về thời hạn thu học phí năm học 2018-2019

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm 2018-2019

Phòng Tài chính - Kế toán thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

STT

Nội dung

Khóa

Kỳ học

         Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Đại học Dược – Khóa 7

7

Kỳ 10

24/06/2019

09/08/2019

2

Đại học chính quy – Khóa 8

8

Kỳ 8

02/09/2019

28/09/2019

3

Đại học Dược – Khóa 9

9

Kỳ 5

19/08/2019

16/09/2019

4

Đại học chính quy – Khóa 9 (trừ Dược)

9

Kỳ 5

24/06/2019

09/08/2019

5

Đại học chính quy – Khóa 10

10

Kỳ 3

19/08/2019

16/09/2019

6

Lớp D216A – Khóa 8

8

Kỳ 6

24/06/2019

09/08/2019

7

Lớp D216B – Khóa 8

8

Kỳ 5

29/07/2019

26/08/2019

8

Lớp D16A, D16B, D16C – Khóa 10

10

Kỳ 2

05/08/2019

30/08/2019

9

Lớp D16D, D16E, D16G, D16H, D16K, D16M, D16N, D16O, D16Q – Khóa 9

9

Kỳ 4

26/08/2019

20/09/2019

Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp Học phí tiền trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có nhu cầu đổi hóa đơn tài chính đăng ký đổi tại Phòng Tài chính - Kế toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đóng học phí trực tuyến thành công.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Bộ phận hỗ trợ sinh viên (Trung tâm tuyển sinh & GTVL, Tầng 1, nhà B). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Bộ phận hỗ trợ sinh viên .

 Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ