Thông báo số điện thoại Hotline - Đại học Thành Đô

03/06/2019

Để thuận tiện trong việc tiếp nhận các thông tin cũng như trả lời, tư vấn, giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề tuyển sinh, đào tạo cho các học sinh, sinh viên, phụ huynh, người học và những người quan tâm, trường Đại học Thành Đô xin thông báo hai số điện thoại nhằm phục vụ các công việc trên như sau:

 Số tiếp nhận (thông tin, thắc mắc): 1900234565

 Số gọi đi (trả lời, tư vấn, giải đáp các thắc mắc): 081.2468.999

Trường Đại học Thành Đô thông báo!

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ