Đại học Thành Đô

Home » THÔNG BÁO TẬP HUẤN “XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC”

THÔNG BÁO TẬP HUẤN “XÂY DỰNG MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC”

22/08/2023

Hướng củng cố và nâng cao cho đội ngũ cán bộ, giảng viên về kỹ năng, phương pháp xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục; nắm chắc và vận dụng các tiêu chí đánh giá đảm bảo chất lượng và kiểm định chương trình đào tạo, Trường Đại học Thành Đô tổ chức khóa Tập huấn “Xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục” với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian và địa điểm

  • Thời gian: Từ 13h30 đến 16h30, ngày 25/08/2023
  • Địa điểm: Hội trường Hoa Hồng

Chuyên gia tập huấn: Tiến sĩ Bùi Vũ Anh – Phó viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Kính mời Thầy Cô tham dự tập huấn. Những thông tin được trao đổi tại buổi tập huấn sẽ là nền tảng quan trọng giúp củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo, chuyên môn và vị thế Trường Đại học Thành Đô.

Trường Đại học Thành Đô

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Hotline: 0934 07 8668 – 0243 386 1601

Website: https://thanhdo.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

 

Tin tức khác

0934 078 668