Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2021.

18/05/2021

Theo KH số 18/KH-ĐHTĐ ngày 05/04/2021,Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2021 dự kiến được tổ chức vào ngày 19/5/2021. Kể từ lúc thông báo, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm và đăng ký đề tài của đông đảo các bạn sinh viên gửi tới Hội nghị. Hiện tại các báo cáo khoa học vẫn tiếp tục được hoàn thiện để gửi tới Ban chuyên môn.

Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp nên thời gian tổ chức Hội nghị không thể theo đúng như Kế hoạch ban đầu. Ban tổ chức Hội nghị điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức Hội nghị như sau:

- Các khoa tiếp tục nhận báo cáo khoa học, tham luận của sinh viên và tổ chức Hội nghị cấp khoa: Trước ngày 15/8/2021.

- Các khoa gửi báo cáo khoa học, tham luận đã được chọn để tham gia Hội nghị cấp trường cho Ban thư ký: Trước ngày 20/8/2021.

- Ban chuyên môn đánh giá, lựa chọn, yêu cầu chỉnh sửa các báo cáo khoa học, tham luận: Trước ngày 25/8/2021.

- Ban thư ký tập hợp và chuẩn bị tài liệu cho công tác tổ chức Hội nghị: Trước ngày 10/9/2021.

- Thời gian tổ chức thi: Từ 8h00 đến 11h30 (Thứ Tư - ngày 15 tháng 9 năm 2021).

-  Địa điểm: Hội trường, tầng 8, Nhà C, Trường Đại học Thành Đô.

Các Khoa tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn sinh viên đăng ký và hoàn thiện đề tài.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ