Thông báo thu học phí năm học 2018 - 2019 | phòng Tài chính - Kế toán Đại học Thành Đô

15/01/2019

Phòng Tài chính - Kế toán | Trường Đại học Thành Đô thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

STT

Nội dung

Khóa

Kỳ học

         Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Đại học Dược – Khóa 7

7

Kỳ 9

18/02/2019

18/03/2019

2

Đại học chính quy – Khóa 8

8

Kỳ 7

18/02/2019

18/03/2019

3

Đại học chính quy – Khóa 10

10

Kỳ 2

21/01/2019

04/03/2019

4

Lớp D16A; D16B, D16C – Khóa 9

9

Kỳ 4

18/02/2019

18/03/2019

5

Lớp D216A – Khóa 9

9

Kỳ 4

14/01/2019

28/02/2019

6

Cao đẳng Tiếng Nhật

15

Kỳ 2

21/01/2019

04/03/2019

- Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp Học phí tiền trực tuyến tại website của Nhà trường.

- Sinh viên có nhu cầu đổi hóa đơn tài chính đăng ký đổi tại Phòng Tài chính - Kế toán trong vòng 10 ngày kể từ ngày đóng học phí trực tuyến thành công.

- Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Bộ phận hỗ trợ sinh viên (Trung tâm tuyển sinh & GTVL, Tầng 1, nhà B). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Bộ phận hỗ trợ sinh viên .

- Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này./.

Mọi thắc mắc liên hệ:

Phòng Tài chính - Kế toán, Tầng 1 - Nhà A, Đại học Thành Đô

Hotline: 0934.078.668 hoặc 02433.861.601

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ