Đại học Thành Đô

Home » Thông báo: giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh do covid-19

Thông báo: giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh do covid-19

18/02/2020

18/02/2020
<!–59
19–>

Căn cứ thông báo số 18 TB/ĐHTĐ ngày 12/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô về việc cho sinh viên tiếp tục nghỉ để phòng chống bệnh do covid-19;

Trong thời gian nghỉ Nhà trường giải quyết các công việc liên quan đến học viên, sinh viên, cụ thể như sau:

  • Xác nhận sinh viên, giải quyết các chế độ ưu đãi trong giáo dục:

 Điện thoại: 024.22.18.77.95                Email: congtacsinhvien@thanhdo.edu.vn

  • Đăng ký học lại, bằng tốt nghiệp, bảng điểm:

   Điện thoại: 024.33.861.764 – 102     Email: daotao@thanhdo.edu.vn

  • Chế độ bảo hiểm, thẻ bảo hiểm y tế:

   Điện thoại: 024.33.861.764               Email: tochuchanhchinh@thanhdo.edu.vn

Trường Đại học Thành Đô thông báo để sinh viên và các đơn vị có liên quan được biết./.

Chi tiết xem tại đây!                                                                                                                                         

Tin tức khác

0934 078 668