Thông báo: Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 02-09-2019

27/08/2019

Ngày 02 tháng 9 – Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thành Đô được nghỉ từ ngày  31/8/2019 – đến hết ngày 02/9/2019.

Ngày 03/9/2019 toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên làm việc và học tập bình thường.

Các lớp có lịch học ngày thứ Bảy (31/8/2019), Chủ nhật (01/9/2019) và thứ Hai (02/9/2019) sẽ bố trí học bù vào tuần dự trữ.

Yêu cầu tất cả các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thành Đô thực hiện theo thông báo này.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ