Thông báo: Sinh viên TDD nghỉ học chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp nCoV

05/02/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 260/BGDĐT – GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra,

Trường Đại học Thành Đô thông báo:

Sinh viên, học viên toàn trường được nghỉ học từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020.

Sinh viên, học viên chủ động thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thường xuyên theo dõi các Thông báo tiếp theo của trường (nếu có) về việc điều chỉnh thời gian học tập.

Sinh viên cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của mình theo hướng dẫn của Phòng Công tác Sinh viên trong thời gian ở nhà.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn trường nghiên túc thực hiện theo đúng thông báo này.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ