Thông báo: Về việc đăng ký học lại học cải thiện hoặc học vượt cho sinh viên Đại học Thành Đô

06/04/2020

          Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Đại học; Cao đẳng còn nợ môn, phải học lại và sinh viên có nhu cầu học cải thiện điểm hoặc học vượt, Phòng Đào tạo thông báo các học phần đang mở lớp cho sinh viên đăng ký học như sau:

1. Thời gian đăng ký học

           - Từ ngày 06/4/2020 - 12/4/2020

- Hồ sơ đăng ký học:

+  SV viết Đơn xin đăng ký học lại/học cải thiện/học vượt (mẫu biểu có tại địa chỉ http://phongdaotao.thanhdo.edu.vn/PageContent.aspx?MenuID=391) sau đó SV gửi Đơn về Phòng Đào tạo theo địa chỉ Email: daotao@thanhdo.edu.vn

- Sau khi được Phòng Đào tạo đăng ký và gửi phản hồi thông tin cho SV qua Email, yêu cầu SV phải đóng học phí đầy đủ theo quy định trước khi vào học.

2. Các lớp học phần học Learning online system

TT

Học phần

Khoa

1

Bào chế 1

Y Dược

2

Bào chế 2

Y Dược

3

Cơ sở công nghệ sinh học

Y Dược

4

Cú pháp học

DL - NN

5

Đạo đức hành nghề dược

Y Dược

6

Đất nước học

DL - NN

7

Dịch tễ dược

Y Dược

8

Độc chất học

Y Dược

9

Dược động học

Y Dược

10

Dược học cổ truyền

Y Dược

11

Dược liệu 2

Y Dược

12

Dược liệu 3

Y Dược

13

Hình họa vẽ kỹ thuật

Ô tô

14

Hóa dược 2

Y Dược

15

Hóa Hữu cơ

Y Dược

16

Hóa lý dược

Y Dược

17

Hóa phân tích 2

Y Dược

18

Hóa sinh

Y Dược

19

Kế toán quản trị

Kinh tế

20

Kinh tế vi mô

Kinh tế

21

Ký sinh trùng

Y Dược

22

Kỹ thuật điện tử số

Điện - Điện tử

23

Kỹ thuật nhiệt

Ô tô

24

Lễ hội Việt Nam

DL - NN

25

Lý thuyết công nghiệp sản xuất Dược

Y Dược

26

Lý thuyết tài chính tiền tệ

Kinh tế

27

Môi trường và sức khỏe

Y Dược

28

Ngữ pháp thực hành

DL - NN

29

Nhóm GPs (GSP, GDP, GPP) - Bảo quản thuốc

Y Dược

30

Pháp chế dược

Y Dược

31

Quan hệ công chúng

Kinh tế

32

Quản lý và kinh tế dược

Y Dược

33

Quản lý và kinh tế Dược 2

Y Dược

34

Quản trị dịch vụ khách sạn – nhà hàng

DL - NN

35

Sinh lý

Y Dược

36

Sinh lý bệnh và miễn dịch

Y Dược

37

Thực hành tiếng Nhật 1A

DL - NN

38

Thực hành tiếng Nhật 5A3

DL - NN

39

Thương mại điện tử

CNTT

40

Tiếng Anh chuyên ngành thương mại

DL - NN

41

Tiếng Anh giao tiếp (D16)

DL - NN

42

Tiếng Anh giao tiếp 2

DL - NN

43

Tiếng Anh giao tiếp 4

DL - NN

44

Tư tưởng Hồ Chí Minh

KHCB

45

Vật liệu và công nghệ kim loại

Ô tô

46

Y học quân sự

Y Dược

 

 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ