Thư mời viết bài Hội thảo KH Quốc gia với chủ đề “Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội”.

04/03/2021

Kính gửi: Các nhà khoa học trong lĩnh vực Khoa học xã hội
Nhằm động viên, khuyến khích các cán bộ nghiên cứu trẻ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Thành Đô phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, Tạp chí Giáo dục và Đại học Phú Xuân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Cán bộ khoa học trẻ trong lĩnh vực Khoa học xã hội”.

1. Thời gian, địa điểm (dự kiến)
 -  Thời gian: Từ 8h30 đến 16h00 (Thứ Ba - ngày 27 tháng 4 năm 2021).
- Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia, 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Nội dung
Hội thảo bao gồm các bài nghiên cứu hoàn chỉnh (có dữ liệu thực nghiệm) hoặc ở dạng đề cương/ý tưởng nghiên cứu.

2.1. Điểm khác biệt của Hội thảo
Hội thảo có sự góp mặt của Ban chuyên môn gồm các nhà nghiên cứu dày dặn kinh nghiệm và có nhiều công bố quốc tế. Điểm đặc biệt là Hội thảo được tổ chức tương tự một buổi bảo vệ khóa luận của nghiên cứu sinh. Sau mỗi phần trình bày, Ban chuyên môn sẽ dành thời gian để góp ý chi tiết cho từng bài báo cáo, hơn nữa cũng sẽ gợi ý các tạp chí quốc tế uy tín phù hợp để tác giả có thể gửi bản thảo. Đây là một cơ hội rất tốt để các cán bộ nghiên cứu trẻ được các nhà nghiên cứu có nhiều kinh nghiệm công bố quốc tế góp ý trực tiếp để từ đó nâng cao chất lượng nghiên cứu của mình. Ngoài ra, hội thảo còn có sự góp mặt của một khách mời đặc biệt với bài trình bày bổ ích thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội.
2.2. Các chủ đề của Hội thảo
Các báo cáo tại Hội thảo tập trung vào nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, bao gồm:
- Ngôn ngữ học;
- Nhân học;
- Xã hội học;
- Tâm lý học;
- Khoa học chính trị;
- Kinh tế;
- Kinh doanh và quản trị;
- Giáo dục;
- Chính sách công;
- Lịch sử;
- Luật học;
- Và các vấn đề liên ngành trong khoa học xã hội.

3. Các đơn vị phối hợp tổ chức
- Đơn vị đồng tổ chức: Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục EdLab Asia
- Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Phú Xuân; Tạp chí Giáo dục Việt Nam

4. Thể lệ và thời gian gửi báo cáo
4.1. Thời gian gửi báo cáo
- Thời gian nhận đăng ký và báo cáo tóm tắt: trước ngày 15/03/2021. Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi đăng ký kèm bản tóm tắt nội dung tại đường link: http://bit.ly/hoithao2021
- Thông báo kết quả xét duyệt báo cáo tóm tắt: trước ngày 19/03/2021
- Thời gian nhận toàn văn báo cáo (hoặc bản thảo, slides): trước ngày 31/3/2021. Tác giả hoặc nhóm tác giả gửi bài tới địa chỉ hoithaokhoahoc@thanhdo.edu.vn

4.2. Thể lệ báo cáo
- Bài viết tham gia Hội thảo phải là kết quả nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các sách, tạp chí, hội thảo trong và ngoài nước;
- Tác giả gửi tóm tắt bài viết (tiếng Anh, kèm theo form đăng ký) để xét duyệt trước khi gửi bản thảo hoặc bài viết.  Không giới hạn số lượng tóm tắt của mỗi tác giả.
- Hình thức: Hội thảo chấp nhận báo cáo là các bản thảo (đề cương hoặc bản có phân tích dữ liệu), hoặc slides, nhưng ưu tiên bài viết toàn văn (full article).
- Quy cách trình bày: Các tiêu đề, trình bày, văn phong và trích dẫn theo định hướng công bố quốc tế (theo yêu cầu của các tạp chí được chỉ mục trên Scopus, trích dẫn theo chuẩn APA 7.0)
- Ngôn ngữ: Bài viết, bản thảo hoặc slides bằng tiếng Anh (có thể trình bày tại Hội thảo bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt theo đăng ký của tác giả)

4.3. Hình thức trình bày báo cáo tại Hội thảo
Tác giả trình bày báo cáo với slides trong 15 phút. Sau đó Ban chuyên môn sẽ phản biện và góp ý trong 10 phút.

4.4.  Xuất bản và công bố
Báo cáo trình bày tại Hội thảo của các tác giả do Ban chuyên môn lựa chọn. Các bản thảo sẽ được Ban chuyên môn của Hội thảo góp ý và tư vấn để gửi tạp chí quốc tế (ISI, Scopus) phù hợp.

4.5. Địa chỉ nhận bài và thông tin liên hệ
- Nguyễn Yến Chi, điện thoại: 0904991192 hoặc Nguyễn Linh Chi, điện thoại 0392115222
- Địa chỉ email: hoithaokhoahoc@thanhdo.edu.vn
- Đường link Website thông tin về Hội thảo: http://thanhdo.edu.vn

5. Kinh phí Hội thảo
- Đối với các khách tham dự Hội thảo, không có báo cáo, kinh phí tham dự chi trả cho các khoản: túi tài liệu và quà tặng, kỷ yếu, tiệc trà và ăn trưa. Kinh phí này không được hoàn trả nếu khách đã đăng ký nhưng không tham dự.
- Đối với các báo cáo tóm tắt được chọn để trình bày, lệ phí gồm các khoản phí phản biện, túi tài liệu và quà tặng, kỷ yếu, tiệc trà và ăn trưa.
Các mức phí được áp dụng tùy theo thời điểm đăng ký như sau:
Đối với học viên của Chương trình Research Coach in Social Sciences thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia:
Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 20/03/2021
Khách tham dự: 750,000 VNĐ/người
Tác giả chính của báo cáo: 1,500,000 VNĐ/bài

Đối với các đối tượng khác
Khách tham dự: Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 20/03/2021 750.000 VNĐ/người, Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 20/03/2021: 1.000.000 VNĐ/người
Tác giả chính của báo cáo:  Đăng ký tham dự và đóng lệ phí trước 20/03/2021
 1.500.000 VNĐ/người, Đăng ký tham dự và đóng lệ phí từ 20/03/2021: 2.500.000 VNĐ/người

* Khi tham dự Hội thảo, kinh phí này áp dụng cho 1 tác giả chính của báo cáo, đồng tác giả khác vui lòng nộp lệ phí Khách tham dự nếu xác nhận tham gia (chỉ 1 lần trong trường hợp là đồng tác giả của 2 bài viết trở lên được chấp nhận trình bày).
- Kinh phí Hội thảo được chuyển khoản trực tiếp cho Ban tổ chức theo số tài khoản sau:
Trường Đại học Thành Đô 113000146722 - Ngân hàng TMCP Công Thương, chi nhánh Nam Thăng Long (khi gửi ghi chú theo cú pháp HTTD2021_Họ tên_Số điện thoại liên lạc → Ví dụ: HTTD2021 Nguyen Yen Chi 0904991192)./.

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của các nhà khoa học!                                                                                

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ