Trường Đại học Thành Đô | Công bố mẫu văn bằng giáo dục đại học

30/07/2020

Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thông tư 21/2019/BGDĐT ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 27/2019/BGDĐT quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học, Trường Đại học Thành Đô đã tự chủ thiết kế mới các mẫu văn bằng giáo dục đại học và báo cáo cơ quan cấp trên bao gồm: Bằng Kỹ sư, Bằng Cử nhân, Bằng Dược sĩ, Bằng Thạc sĩ như sau:

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ