Trường Đại học Thành Đô hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

02/11/2020

Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020, tập trung vào chủ đề "30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam". Thời gian diễn ra từ ngày 10/11 đến 10/12/2020. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng với nhiều hoạt động cụ thể.

            Theo đó, Nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên thông qua việc đăng tải các tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Nhà trường; treo băng rôn, khẩu hiệu, phổ biến các ấn phẩm truyền thông phòng, chống HIV/AIDS khác như áp phích, tranh gấp, tờ rơi, sách mỏng về phòng, chống HIV/AIDS... Đồng thời, lồng ghép những nội dung về tác hại, phòng chống HIV/AIDS vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, các bài giảng để trang bị kỹ năng, kiến thức nghề nghiệp cho sinh viên.

             Nhà trường cũng đã phân công cụ thể các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm phối hợp thực hiện, phát động toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên hưởng ứng kế hoạch tích cực, chủ động, hiệu quả; đồng thời có hình thức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình thực hiện Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại Nhà trường

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ