Đại học Thành Đô

Home » TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ TĂNG HẠNG VƯỢT BẬC TRÊN BẢNG XẾP HẠNG WEBOMETRICS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ TĂNG HẠNG VƯỢT BẬC TRÊN BẢNG XẾP HẠNG WEBOMETRICS

07/02/2023

Trường Đại học Thành Đô đã có bước tiến đột phá tăng 1450 bậc trên bảng xếp hạng quốc tế, theo xếp hạng mới nhất từ Webometrics công bố ngày 01 tháng 02 năm 2023 vừa qua. 

Bảng xếp hạng Đại học Quốc tế Webometrics là một sáng kiến ​​của Cybermetrics Lab, nhóm nghiên cứu thuộc Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cơ quan nghiên cứu công lớn nhất ở Tây Ban Nha. 

Dựa trên các tiêu chí về Mức độ hiện hữu/ảnh hưởng, Mức độ mở/minh bạch về học thuật, Mức độ xuất sắc từ công bố học thuật, thứ hạng trên bảng xếp hạng Webometrics cho thấy mức độ chuyển đổi số và chất lượng của hoạt động khoa học công nghệ tại các cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới và trong mỗi quốc gia. 

Theo phiên bản tháng 01 năm 2023 mới nhất của Webometrics, Trường Đại học Thành Đô xếp hạng 141 trong số 184 trường Đại học Việt Nam được xếp hạng. Đồng thời, Trường Đại học Thành Đô cũng xếp hạng 1480 trên bảng xếp hạng các trường Đại học Đông Nam Á và 18.407 trong số 30.000 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới trong cơ sở dữ liệu của Webometrics. 

Tuy vẫn thứ hạng vẫn còn khiêm tốn nhưng kết quả trên đã cho thấy một bước tiến đột phá của Trường Đại học Thành Đô trong vòng 6 tháng qua kể từ lần đầu được xếp hạng trên Webometrics. Trường đã tăng 9 hạng trong bảng xếp hạng quốc gia và tăng liền 1450 hạng, so với kết quả xếp hạng tại Webometrics vào tháng 08 năm 2022. 

Vị trí xếp hạng của Đại học Thành Đô trên BXH Đại học Quốc tế Webometrics ngày 01/02/2023 Nguồn: https://www.webometrics.info/en/asia/vietnam?page=1 (truy cập ngày 06/02/2023)

Cụ thể hơn, trường Đại học Thành Đô đã có sự tăng hạng mạnh mẽ từ 19078 lên 17560 (tăng 1518 bậc) về Mức độ hiện hữu/ảnh hưởng (visibility), liên quan đến sự ảnh hưởng và lan tỏa của nội dung trên trang thông tin của cơ sở đại học. Đứng thứ hai là sự gia tăng về Mức độ mở/minh bạch về học thuật (Transparency hay Openness) đo lường về ảnh hưởng của các nhà nghiên cứu trong cơ sở giáo đại học, trường ghi nhận tăng 1068 hạng (từ vị trí thứ 7619 lên 6551) . Cuối cùng, Mức độ xuất sắc (Excellence), liên quan đến sự ảnh hưởng từ kết quả và sản phẩm khoa học công nghệ, ghi nhận sự gia tăng nhẹ từ 7217 lên 7204 (tăng 13 bậc). 

Thông tin xếp hạng của Đại học Thành Đô trên trang web của Webometrics. Nguồn: https://www.webometrics.info/en/detalles/noROR05950 (truy cập ngày 06/02/2023)

Nhìn chung, kỳ xếp hạng này là một sự ghi nhận với những nỗ lực cải tiến của trường trong thời gian ngắn vừa qua. Đồng thời, đây cũng là động lực để trường Đại học Thành Đô tiếp tục theo đuổi các chiến lược dài hạn về kiến tạo và chuyển giao giá trị kiến thức khoa học tới xã hội và các định hướng xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp và uy tín. 

Tin tức khác

0934 078 668