Trường Đại học Thành Đô thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp - CORONA

03/02/2020

Căn cứ Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020, Công văn số 260/BGDDT-GDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-ĐHTĐ ngày 03/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra yêu cầu cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ