Trường Đại học Thành Đô thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2019-2020

11/09/2019

Trường Đại học Thành Đô tiếp tục xét tuyển hệ Đại học, Cao đẳng năm học 2019 - 2020. 

Điểm xét tuyển bổ sung từ 14.5 đến 24 điểm, cao điểm nhất là ngành dược (hệ đại học) xét theo học bạ.

Ngoài ra, Trường vẫn đang tiếp tục tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý Kinh tế đợt 2 năm 2019, thông tin chi tiết tại đây

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ