Trường ĐH Thành Đô cho Học viên, Sinh viên nghỉ học phòng chống SARS-CoV-2 năm 2021

28/01/2021

Học viên, Sinh viên nghỉ học và tạm ngưng lịch cấp văn bằng chứng chỉ để phòng, chống dịch bệnh  viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Nhà trường thông báo cho sinh viên, học viên các lớp lịch nghỉ học và tạm ngưng lịch cấp phát văn bằng chứng chỉ, cụ thể như sau:

1. Sinh viên, học viên toàn trường được nghỉ học và tạm dừng kỳ thi kết thúc học phần từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021. Trong thời gian nghỉ, Nhà trường cũng tạm dừng lịch cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho sinh viên tốt nghiệp.

2. Sinh viên, học viên chủ động thực hiện phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thường xuyên theo dõi các Thông báo tiếp theo của trường (nếu có) trên Website https://thanhdo.edu.vn về việc điều chỉnh thời gian học tập sau thời gian được nghỉ.

3. Sinh viên cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của mình theo hướng dẫn của Phòng Công tác Sinh viên &Thanh tra giáo dục trong thời gian ở nhà.

4. Trong thời gian nghỉ học, trường không tiếp nhận sinh viên vào ở tại Ký túc xá của trường.

5. Cán bộ, giảng viên, nhân viên làm việc bình thường hết ngày 29/01/2021 và nghỉ tết theo lịch đã thông báo. Các đơn vị có công việc cần thực hiện trong thời gian nghỉ thì đăng ký lịch làm việc với phòng Tổ chức Hành chính.

Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị trong toàn trường quán triệt đầy đủ đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học nghiêm túc thực hiện theo đúng thông báo này.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ