Trường ĐH Thành Đô tạm dừng đến trường, chuyển học trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID - 19

03/05/2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ – UBND ngày 03/5/2021 và các văn bản của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID - 19.

Trước tình hình dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua và để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn, chủ động kiểm soát không để dịch lây lan trong trường học, Trường Đại học Thành Đô thông báo cho cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên toàn trường như sau:

1. Cho học viên, sinh viên các hệ đào tạo tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID- 19 kể từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Trong thời gian học viên, sinh viên tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID - 19, Nhà trường sẽ triển khai dạy học trực tuyến qua Internet. Các lớp xem lịch học và lịch thi chi tiết trên tài khoản mã sinh viên vào 17h00 ngày 04/5/2021 tại địa chỉ https://sinhvien.thanhdo.edu.vn 

3. Sinh viên, học viên chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thường xuyên theo dõi các Thông báo tiếp theo của trường (nếu có) trên Website https://thanhdo.edu.vn về việc điều chỉnh thời gian học tập sau thời gian tạm dừng đến trường.

4. Sinh viên cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của mình theo hướng dẫn của Phòng Công tác Sinh viên &Thanh tra giáo dục trong thời gian học trực tuyến.

5. Trong thời gian tạm dừng đến trường, Nhà trường không tiếp nhận học viên và sinh viên vào ở tại Ký túc xá của trường.

Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện theo đúng nội dung thông báo, đồng thời thường xuyên cập nhật các thông báo của Nhà trường cũng như thực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCOVID - 19 theo khuyến cáo của Chính phủ,  Bộ Y tế và Thành phố Hà Nội ./.

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ