Đại học Thành Đô

Home » Nghiên cứu khoa học: DFT study on some polythiophenes containing benzo[d]thiazole and benzo[d]oxazole: structure and band gap

Nghiên cứu khoa học: DFT study on some polythiophenes containing benzo[d]thiazole and benzo[d]oxazole: structure and band gap

19/01/2022

19/01/2022
<!–59
19–>

Xem chi tiết tại đây!

Tin tức khác

0934 078 668