Đại học Thành Đô

Home » Giới thiệu Khoa Kinh tế | Trường Đại học Thành Đô

Giới thiệu Khoa Kinh tế | Trường Đại học Thành Đô

07/01/2019

07/01/2019

Đăng ký học tập Khoa Kinh tế tại đây!

Tổng quan.

Khoa Kinh tế được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHTĐ của Chủ tịch HĐQT trường Đại học Thành Đô, trên cơ sở tiền thân là Khoa Kế toán và Khoa Quản trị được thành lập từ ngày 30/11/2004. Với đội ngũ giảng viên cơ hữu đầy tâm huyết và có trình độ chuyên môn cao trong đó có 02 PGS, 02 TS và 12 Thạc sĩ. Chương trình đào tạo hiện đại, được xây dựng trên cơ sở huy động trí tuệ tập thể của cán bộ giảng viên trong Khoa cũng như sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế. Đặc biệt trong chương trình đào tạo, Khoa Kinh tế đã liên kết với các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn để kết hợp đào tạo và đưa sinh viên đi trải nghiệm thực tập, thực tế tại doanh nghiệp ngay từ năm thứ nhất. 
Chức năng:

Tham mưu và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn và nghiên cứu khoa học; Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành; Quản lý công tác chuyên môn và quản lý người học thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

Nhiệm vụ.

1)  Tham mưu, đề xuất các quan điểm, giải pháp về xây dựng và phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học.

2)  Xây dựng nội dung chương trình các ngành học; Tổ chức thực hiện quản lý quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác theo sự phân cấp của Hiệu trưởng trong chương trình, kế hoạch chung của trường.

3)  Tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động khoa học – công nghệ của giảng viên và người học trong chương trình, kế hoạch của khoa và của Nhà trường; phối hợp với các Doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo và giới thiệu việc làm cho sinh viên.

4)  Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các hội thảo khoa học chuyên ngành; Triển khai nghiên cứu đề tài khoa học các cấp được giao; Hướng dẫn người học nghiên cứu khoa học.

5)  Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo.

6)  Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.

7)  Quản lý, điều hành, phối hợp hoạt động của các bộ môn trực thuộc; Lập kế hoạch và chỉ đạo các bộ môn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình đô chuyên môn của giảng viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung đội ngũ cho các bộ môn; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên kế cận.

8)  Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện việc thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp thuộc khoa quản lý theo kế hoạch chung của Trường; Quản lý và lưu trữ hồ sơ bài giảng, các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc đơn vị.

9)  Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ và kỷ cương, lề lối làm việc trong đơn vị.

10) Thực hiện các hoạt động hợp tác và đối ngoại trong phạm vi chức năng, quyền hạn của đơn vị.

11) Xác nhận các giấy tờ cho người học trong phạm vi được phân cấp.

12) Quản lý và lưu trữ kết quả học tập theo quy định.

13) Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

14) Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

15) Thực hiện các công việc khác được Hiệu trưởng phân công.

Mục tiêu đào tạo.

Nhằm hiện thực hóa Sứ mệnh của Trường Đại học Thành Đô là Kiến tạo môi trường giáo dục giúp người học được học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân, dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý “Trí – Năng – Nhân – Hòa”; Khoa Kinh tế hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp, Đào tạo cử nhân ngành Kế toán, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Quản trị văn phòng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý, xã hội và nhân văn; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán, quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc;…

Các ngành Đào tạo và hệ Đào tạo.

Ngành Đào tạo:

– Thạc sĩ: Quản lý Kinh tế, mã ngành: 8340410;

– Kế toán, mã ngành: 7340301;

– Quản trị Văn phòng, mã ngành: 7340406;

– Quản trị Kinh doanh, mã ngành: 7340101;

Hệ Đào tạo:

Trình độ Thạc sĩ: thời gian học từ 1,5 đến 2 năm; Cấp bằng

– Hệ đại học chính quy: thời gian học tập từ 3,5 đến 4 năm; Cấp bằng Đại học chính quy.

– Hệ cao đẳng chính quy: thời gian học tập từ 2 đến 2,5 năm; Cấp bằng Cử nhân Thực hành.

Trường Đại học Thành Đô tuyển sinh trình độ Thạc sĩ: Chi tiết xem tại đây

Cơ hội nghề nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp ngành Ngành kế toán thuộc Khoa Kinh tế trường Đại học Thành Đô, sinh viên có đủ điều kiện để đảm nhận những vị trí việc làm sau đây: Giám đốc tài chính; Kế toán trưởng; Kế toán tổng hợp; Kế toán thuế; Kế toán viên (kế toán công nợ, kế toán bán hàng, kế toán xuất nhập khẩu, kế toán nội bộ, …); Kế toán, giao dịch viên tại các ngân hàng; Kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán làm việc tại các công ty kiểm toán, tư vấn tài chính; Chuyên viên tư vấn tài chính; Chuyên viên kiểm toán, kiểm soát nội bộ; Chuyên viên quản lý thuế; Chuyên viên tín dụng ngân hàng; Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp,…

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngành Quản trị kinh doanh thuộc Khoa Kinh tế trường Đại học Thành Đô có đủ điều kiện để đảm nhận những vị trí việc làm sau: Giám đốc điều hành doanh nghiệp; Quản lý, điều hành dự án; Chuyên viên quản lý nhân sự; Chuyên viên quản lý tài chính; Chuyên viên quản lý sản xuất; Chuyên viên quản lý chất lượng; Chuyên viên tổ chức sự kiện; Chuyên viên quản trị công nghệ; Chuyên viên nghiên cứu và phát triển thị trường; Chuyên viên marketing;  Chuyên viên quan hệ công chúng; Nhân viên kinh doanh; Nhân viên chăm sóc khách hàng; Nhân viên quan hệ khách hàng; Giảng viên giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp,…

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị văn phòng có đủ điều kiện để đảm nhận những vị trí việc làm sau: Chuyên viên (nhân viên) văn phòng làm việc tại các bộ phận hành chính – tổng hợp; hành chính – tổ chức; hành chính – nhân sự … trong Văn phòng các cơ quan nhà nước, Văn phòng các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương và Văn phòng doanh nghiệp. Nhân viên hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ, thư ký văn văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án; Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận hành chính, văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác; Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học.

Đặc biệt sinh viên ngành Quản trị văn phòng có cơ hội làm việc ở nhiều nơi, cụ thể: Văn phòng các cơ quan nhà nước như Văn phòng Bộ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Văn phòng các Sở, ban, ngành; Văn phòng của các cơ quan Đảng, Đoàn, Hội và Hiệp hội; Văn phòng các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các loại hình doanh nghiệp khác. Sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có cơ hội học lên bậc cao học, trở thành thạc sĩ ngành Quản trị văn phòng hay các ngành quản lý, quản trị và có thể tiếp tục học tiến sĩ các ngành về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh.

Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, các sinh viên có cơ hội học lên bậc cao học, trở thành thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế ngay tại trường Đại học Thành Đô.

(Các Doanh nghiệp đến tuyển dụng Sinh viên ngay trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp)

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập.

Phòng học của khoa Kinh tế đạt tiêu chuẩn, hiện đại được trang bị hệ thống máy chiếu, âm thanh, wifi miễn phí để hỗ trợ cho việc học tập đạt hiệu quả tốt. Diện tích trung bình mỗi phòng khoảng 80m2, chắc chắn sẽ là một không gian học tập thoải mái và đảm bảo cho các hoạt động dạy và học trong lớp chuyên nghiệp và đạt chất lượng cao.

Đặc biệt, cùng với phương pháp đào tạo hiện đại, gắn liền với thực tập, thực tế tại doanh nghiệp, sinh viên khoa Kinh tế – Trường Đại học Thành Đô có thể làm được việc ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với môi trường giáo dục chuyên nghiệp, phương pháp giảng dạy, học tập hiệu quả và đội ngũ giảng viên tâm huyết, có trình độ cao là lý do mà hàng chục ngàn sinh viên đã lựa chọn học tại khoa Kinh tế – Trường Đại học Thành Đô trong những năm qua.

(Sinh viên Năm thứ Nhất Đại học Thành Đô đi khảo sát thực tế tại Ngân hàng VietinBank)

Địa chỉ:

Khoa Kinh Tế;

Tầng 2, Nhà C, Trường Đại học Thành Đô

Km15, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Hotline: 02433.861.601/ 0934.078.668 hoặc 094.191.3658

Tin tức khác

0934 078 668