Thông báo Lịch mở cửa Trung tâm Thư viện Trường Đại học Thành Đô

02/08/2019

Nhằm đáp ứng  nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, tham khảo tài liệu và giải trí của sinh viên trường Đại học Thành Đô. Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên Đại học Thành Đô thời gian mở cửa Thư viện và Quy định cụ thể như sau:

1. Thời gian mở cửa trong tháng 8,9/2019

- Các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ hai đến thứ sáu)

- Thời gian cụ thể: Từ 8h00 đến 20h00

2. Quy định (“Trích” Theo Nội quy của Thư viện)

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của Trường Đại học Thành Đô (gọi chung là bạn đọc) đều được sử dụng Thư viện.

- Bạn đọc đến Thư viện trang phục lịch sự, giữ trật tự và vệ sinh chung.

- Xuất trình Thẻ sinh viên, Thẻ cán bộ, Thẻ giảng viên, Thẻ nhân viên khi vào Thư viện. Không sử dụng Thẻ của người khác.

- Để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. Tự quản lý tiền, tư trang, giấy tờ cá nhân và các vật dụng có giá trị khác.

- Không mang đồ ăn, vật dụng dễ gây cháy, nổ, chất kích thích, chất bị cấm, văn hóa phẩm độc hại vào Thư viện.

3. Tổ chức thực hiện

Trên đây là Thông báo về thời gian và Quy định của Thư viện, đề nghị các Phòng, Trung tâm, Khoa thông báo tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, sinh viên được biết và thực hiện nghiêm túc./.                                                                                                                                                                       

CÁC DỊCH VỤ CỦA THƯ VIỆN

Stt

Dịch vụ

Miễn phí

Có tính phí

1

Mượn tài liệu

X

 

2

Sử dụng thiết bị đa phương tiện

X

 

3

Truy cập Internet

X

 

4

Học nhóm, các lớp chuyên đề

X

 

5

In ấn, foto, scan tài liệu

 

X

6

Dịch thuật

 

X

7

Cung cấp thông tin theo yêu cầu

 

X

8

Tổ chức các lớp học kỹ năng theo yêu cầu

 

X

9

Tổ chức hội thảo, hội nghị theo yêu cầu

 

X

 

1 Số hình ảnh hoạt động tại Trung tâm Thư viện Đại học Thành Đô

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ