Đại học Thành Đô

Home » THÔNG BÁO THỜI HẠN THU HỌC PHÍ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2024

THÔNG BÁO THỜI HẠN THU HỌC PHÍ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2024

08/12/2023

Trường Đại học Thành Đô thông báo thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

STT Nội dung Khóa Học kỳ Thời gian thu
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Đại học Dược chính quy – Khóa 11 11 10 18/12/2023 14/01/2024
2 Đại học chính quy – Khóa 12 12 8 18/12/2023 14/01/2024
3 Đại học chính quy – Khóa 13 13 6 18/12/2023 14/01/2024
4 Đại học chính quy – Khóa 14 14 4 18/12/2023 14/01/2024
5 Đại học chính quy – Khóa 15 15 2 18/12/2023 14/01/2024
6 Đại học D01A- Khóa 12 12 8 18/12/2023 14/01/2024
7 D12A – Khóa 14 14 4 25/12/2023 21/01/2024
8 D16D; D16E; D16G; D16H; D16K; D16M – Khóa 13 13 4 20/11/2023 17/12/2023
9 D16A; D16B; D16C; D16D – Khóa 14 14 4 01/02/2024 28/02/2024
10 D16A; D16B; D16C; D16D; D16E Khóa 15 15 3 26/02/2024 24/03/2024
11 D16D; D16E; D16G; D16H; D16K; D16M – Khóa 13 13 5 26/02/2024 24/03/2024
12 Lớp 16AK19 19 4 18/12/2023 14/01/2024
13 Lớp 16AK20 20 2 18/12/2023 14/01/2024

Sinh viên nộp tiền Học phí trực tuyến tại website của Nhà trường.

Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Phòng Đào tạo (Tầng 1, nhà A). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

Trường Đại học Thành Đô

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội.

Hotline: 0934 07 8668 – 0243 386 1601

Website: https://thanhdo.edu.vn/ 

Fanpage: https://www.facebook.com/truongdaihocthanhdo

Tin tức khác

0934 078 668