Trường Đại học Thành Đô thông báo Lịch học trực tuyến và lịch thi của các lớp trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19

20/02/2021

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT – TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 79/CT – BGDĐT ngày 28/01/2021 và Công văn số 442/BGDĐT - GDĐH ngày 01/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Thành Đô thông báo lịch học trực tuyến và lịch thi các lớp, cụ thể như sau:

Cao học khóa 1: Ôn thi và thi kiểm tra đánh giá năng lực NN theo kế hoạch (Thời gian bảo vệ Luận văn 22/3 – 04/4/2021);

Cao học khóa 2: Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021;

Các lớp Đại học chính quy khóa 12, Đại học Liên thông khoá 12 và Cao đẳng khóa 17:
  Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021, thời gian thi: từ 05/4/2021 – 16/4/2021;

Các lớp Đại học chính quy khóa 11 và Cao đẳng khóa 16
  Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021, thời gian thi: từ 05/4/2021 – 23/4/2021;

Các lớp Đại học chính quy khóa 10 và Cao đẳng khóa 15:
   Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021;

Đại học Chính quy Khoá 9:
+) Các lớp Công nghệ thông tin, CNKT Điện – Điện tử, CNKT Ô tô, Quản trị Kinh doanh, Quản trị Văn phòng, Kế toán K9: Thời gian học trực tuyến:  01/3/2021 – 14/3/2021 và hoàn thiện báo cáo thực tập;
+) Ngành Việt Nam học, Quản trị Khách sạn, Ngô ngữ Anh K9 Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021, thời gian thi: từ 05/4/2021 – 16/4/2021;
+ Ngành Dược: Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021;

Đại học chính quy Dược K8: Thực tập theo kế hoạch và hoàn thiện báo cáo thực tập, thời gian hoàn thiện báo cáo thực tập và thi lại lần 2 từ 12/4 – 25/4/2021;

Lớp D216A K9 :Ôn thi và thi kiểm tra đánh giá năng lực NN theo kế hoạch (Thời gian Hoàn thiện báo cáo thực tập và thi lại lần 2 từ 22/4 – 04/4/2021);

Các lớp D216B, D216C, D216D, D216E K9: Thời gian học trực tuyến: từ 01/03/2021 – 14/3/2021, Thời gian thi từ ngày 19/04/2021- 09/05/2021;

Các lớp D16A, D16B, D16C K10: Thời gian học trực tuyến: từ 01/03/2021 – 14/3/2021, Thời gian thi từ ngày 19/04/2021- 25/04/2021;

Các lớp D16D, D16E, D16G K10: Thời gian học trực tuyến: từ 01/03/2021 – 14/3/2021;

Lớp D16A K11: Thời gian học trực tuyến: từ 01/03/2021 – 14/3/2021;

Các lớp: D09A, D09B K11: Thực tập theo kế hoạch và hoàn thiện báo cáo thực tập (Thời gian Hoàn thiện báo cáo thực tập và thi lại lần 2 từ 19/4 – 25/4/2021);

Các lớp D09A, D09B K12: Thời gian học trực tuyến: từ 22/2/2021 – 14/3/2021, thời gian thi: từ 26/4/2021 – 16/5/2021;

Lưu ý: Sinh viên xem lịch học trên tài khoản mã sinh viên từ ngày 21/2/2021; học tập theo thời khóa biểu và bật Camera trong giờ học.

Hướng dẫn xem lịch học và đăng nhập tại đây: 

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ