Thư viện

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Địa chỉ: Tầng 7, nhà B, Trường Đại học Thành Đô

Điện thoại: 0433.861.763 máy lẻ 307, 502

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô được thành lập theo quyết định số 160/QĐ/CĐCNTĐ ngày 20 tháng 11 năm 2008 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Ngày 27 tháng 5 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 679/QĐ -TTg thành lập trường Đại học Thành Đô trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Chính vì vậy Trung tâm Thông tin - Thư viện hiện nay thuộc trường Đại học Thành Đô và được thành lập theo quyết định số 49/QĐ-ĐHTĐ của Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô.

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại Học Thành Đô có tổng diện tích sử dụng hơn 1000m² - 6 phòng chức năng.

.Mục tiêu hoạt động: tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp thông tin tư liệu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội, nhân văn...phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường.

Chức năng

Trung tâm Thông tin - Thư viện là tổ chức sự nghiệp thuộc Trường, tổ chức thực hiện khai thác, cung cấp các nguồn tin phục vụ các hoạt động của nhà trường; đăng tải thông tin giới thiệu, quảng bá về trường. Tổ chức xây dựng và quản lý khai thác vốn tư liệu văn hoá, khoa học kĩ thuật của Thư viện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên - học sinh.

Nhiệm vụ

1. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển thông tin - thư viện theo yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường.

2. Tổ chức việc khai thác, giới thiệu, cung cấp các nguồn tin, tư liệu văn hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.

3. Thường xuyên bổ sung đủ số lượng, chủng loại giáo trình, tài liệu, sách báo, tạp chí đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên - học sinh.

4. Xử lý các ấn phẩm bao gồm công tác khai thác, làm thủ tục đăng ký, đóng dấu sở hữu, thực hiện thủ tục lưu hành, thông tin thư mục kịp thời cho công tác phục vụ; kiểm tra đề nghị cho thanh lý các ấn phẩm không còn giá trị sử dụng.

5. Thực hiện việc trao đổi hợp tác với Liên hiệp thư viện các trường Đại học về chuyên môn, nghiệp vụ, thông tin tư liệu.

6. Tổ chức phòng đọc, phòng nghiên cứu tư liệu khoa học, tổ chức tốt việc cho mượn và đọc sách.

7. Sưu tầm, thu thập, lưu trữ và tổ chức khai thác những tài liệu khoa học kỹ thuật cần thiết, công trình nghiên cứu khoa học, các luận văn, luận án của cán bộ, giảng viên sinh viên - học sinh được bảo vệ thành công tại trường và các cơ sở đào tạo khác.

8. Tổ chức giới thiệu sách mới, hướng dẫn bạn đọc cách khai thác và sử dụng sách, tài liệu ở thư viện.

9. Tổ chức bảo quản các ấn phẩm và trang thiết bị được cung cấp, tu sửa phục hồi sách, tài liệu, thực hiện việc in ấn tài liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của trường theo quy định.

10. Lập kế hoạch cho việc nâng cấp phát triển thư viện và xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.

Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển của Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại Học Thành Đô là tổ chức xây dựng Trung tâm theo mô hình một Trung tâm Thông tin điện tử hiện đại. 
Trước mắt, Trung tâm Thông tin - Thư Viện tiếp tục phát triển nguồn tài nguyên truyền thống là bản in giấy và nguồn tin điện tử, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, mở rộng liên kết trao đổi với các đơn vị bạn, khai thác hiệu quả các phương tiện hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nữa các nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường nói riêng và từng bước vươn ra đáp ứng các nhu cầu thông tin tư liệu cho các đối tượng khác trong khu vực

Đăng ký tuyển sinh
Liên kết website
Upper Iowa University 1
Đại học ChoDang, Hàn Quốc
Trường Nakanihon, Nhật Bản
Bana hill
Nakaniho Nhật Bản
Đại học ChoDang, Hàn Quốc 1