Chia sẻ tài nguyên

17/04/2018

CHIA SẺ NGUỒN TÀI NGUYÊN

Chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin nội sinh phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các Thư viện Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu đang là xu thế tất yếu của các Thư viện trên Thế giới và Việt Nam. Bổ sung nguồn tài liệu này sẽ giảm thiểu tối đa kinh phí cho các đơn vị cũng như phát huy được nguồn tài liệu xám của các Thư viện. Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA) đang đứng ra làm đầu mối xây dựng một Thư viện số dùng chung trên cơ sở nguồn tài liệu nội sinh của tất cả các đơn vị trực thuộc NALA (trường Đại học Thành Đô chính thức là thành viên của NALA từ ngày 12/01/2009). Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (LIC) đã xây dựng được kho tài liệu nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao. Hằng năm, kho tài nguyên nội sinh này tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu.

LIC đã đồng ý cho các thành viên của NALA truy cập, khai thác một số tài nguyên như sau:
- Các đề tài nghiên cứu khoa học;
- Luận văn - Luận án;
- Sách của nhà xuất bản ĐHQGHN;
- Bài báo trong Scopus;
- Kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế của ĐHQGHN và các thành viên;
- Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác.
Ưu điểm nổi bật của “Thư viện số tài nguyên nội sinh” là:
- Dễ dàng tìm kiếm, khai thác;
- Tài liệu đa ngành, đa lĩnh vực;
- 100% tài liệu được xem/ đọc trực tiếp trên màn hình;
- Một số bộ sưu tập cho phép tải về;
Địa chỉ truy cập:  http://repository.vnu.edu.vn

Bình luận

Copyright © Thành Đô University 2018. All right reserved.
Powered by Athena Technologies

Ngôn ngữ