Đại học Thành Đô

Home » Chia sẻ tài nguyên

Chia sẻ tài nguyên

17/04/2018

17/04/2018
<!–59
19–>

Chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin nội sinh phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các Thư viện Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu đang là xu thế tất yếu của các Thư viện trên Thế giới và Việt Nam. Bổ sung nguồn tài liệu này sẽ giảm thiểu tối đa kinh phí cho các đơn vị cũng như phát huy được nguồn tài liệu xám của các Thư viện. Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc (NALA) đang đứng ra làm đầu mối xây dựng một Thư viện số dùng chung trên cơ sở nguồn tài liệu nội sinh của tất cả các đơn vị trực thuộc NALA (trường Đại học Thành Đô chính thức là thành viên của NALA từ ngày 12/01/2009). Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội (LIC) đã xây dựng được kho tài liệu nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao. Hằng năm, kho tài nguyên nội sinh này tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu.

LIC đã đồng ý cho các thành viên của NALA truy cập, khai thác một số tài nguyên như sau:
– Các đề tài nghiên cứu khoa học;
– Luận văn – Luận án;
– Sách của nhà xuất bản ĐHQGHN;
– Bài báo trong Scopus;
– Kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế của ĐHQGHN và các thành viên;
– Và nhiều loại hình tài liệu quý hiếm khác.
Ưu điểm nổi bật của “Thư viện số tài nguyên nội sinh” là:
– Dễ dàng tìm kiếm, khai thác;
– Tài liệu đa ngành, đa lĩnh vực;
– 100% tài liệu được xem/ đọc trực tiếp trên màn hình;
– Một số bộ sưu tập cho phép tải về;

1.   Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở,cung cấp 3.025 tài liệu điện tử toàn văn gồm 554 luận án tiến sĩ và 2.471 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33106

2.   Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ iệu truy cập mở của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.856 tài liệu điện tử toàn văn gồm 496 luận án tiến sĩ, 1.918 luận văn thạc sỹ, 139 khóa luận tốt nghiệp và 303 tài liệu của Trung tâm Trung Quốc học thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33107 

3.   Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp1.745 tài liệu điện tử toàn văn gồm 32 luận án tiến sĩ và 1.713 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33108

4.   Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.117 tài liệu điện tử toàn văn gồm 25 luận án tiến sĩ và 2.090 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33109

5.   Trường Đại học Kinh tế -Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 4.157 tài liệu điện tử toàn văn gồm 58 luận án tiến sĩ và 4.099 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33141

6.   Trường đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Trường ĐH Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.701 tài liệu điện tử toàn văn gồm 83-luận án tiến sĩ và 2.618 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33142 

7.   Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 2.997 tài liệu điện tử toàn văn gồm 91 luận án tiến sĩ và 2.906 luận văn thạc sỹ thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33720

 8.   Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Khoa Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 156 tài liệu điện tử toàn văn gồm 51 khóa luận tốt nghiệp, 104 tham luận hội nghị – hội thảo và 01 công trình khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo của Trường.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10827

9.   CSDL sách, giáo trình của ĐHQG Hà Nội

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 5.240 tài liệu điện tử toàn văn thuộc bản quyền của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17744

10.   CSDL tài liệu Việt Nam học

Đây là cơ sở dữ liệu truy cập mở của Đại học Quốc gia Hà Nội, cung cấp 1.438 tài liệu điện tử toàn văn về lĩnh vực Việt Nam.

Đường dẫn truy cập: https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17756

Tin tức khác

0934 078 668