Đại học Thành Đô

Home » Hợp tác quốc tế » Chương trình đào tạo chuyển tiếp tại Đại học Tongmyong

Chương trình đào tạo chuyển tiếp tại Đại học Tongmyong

26/03/2019

26/03/2019
<!–59
19–>

Hiện nay, chương trình đào tạo chuyển tiếp giữa trường Đại học Thành Đô và Đại học Tongmyong (Hàn Quốc) dành cho 3 chuyên ngành: ngành Công nghệ thông tin, ngành Kỹ thuật Ô tô và ngành Quản lý Du lịch.

Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo là 4 năm được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (hai năm đầu):

– TDU chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức công việc giảng dạy các chương trình đào tạo chung theo thỏa thuận giữa TDU và TU về các ngành học.

– Trong hai năm đầu tiên tại TDU, sinh viên phải học tiếng Hàn để có được Topik 3.

Giai đoạn 2 (hai năm sau):

– Sinh viên sẽ tiếp tục học tại Đại học Tongmyong, Hàn Quốc, dựa trên số điểm của các môn học, tiếng Hàn Quốc, và số tín chỉ theo chương trình đã thỏa thuận.

– Tất cả các giờ học tại TU diễn ra ở Hàn Quốc và được giảng dạy bởi các giáo sư của Trường Đại học Tongmyong.

– Trong thời gian học tại TDU, sinh viên đăng ký học khoa nào phải duy trì chương trình học cho đến khi chuyển sang TU. Trong thời gian học tại TU, sinh viên phải tiếp tục khóa học cử nhân của khoa tương ứng cho đến khi tốt nghiệp.

Cấu trúc chương trình:

Ngành Công nghệ thông tin (Kỹ thuật máy tính) bao gồm: 8 Học kỳ = 98 tín chỉ lý thuyết + 45 tín chỉ thực hành

Ngành Kỹ thuật ô tô bao gồm: 8 học kỳ = 103 tín chỉ lý thuyết + 53 tín chỉ thực hành

– Ngành Quản lý du lịch bao gồm: 8 học kỳ = 118 tín chỉ lý thuyết + 26 tín chỉ thực hành

Giảng viên giảng dạy:

-Trong hai năm đầu, các giảng viên TDU sẽ phụ trách giảng dạy để giúp sinh viên hoàn thành chương trình

-Giảng viên TDU và TU được yêu cầu phải có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 2 năm.

Bằng cấp

Các sinh viên tham gia chương trình đào tạo chuyển tiếp giữa Đại học Thành Đô và Đại học Tongmyong sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi kết thúc khóa học, bằng sẽ được cấp bởi cả TDU và TU.


Ảnh: Ký kết hợp tác giữa Đại học Thành Đô và Đại học Tongmyong (Hàn Quốc)

Học phí và học bổng:

Trong 2 năm đầu: Mỗi sinh viên đóng học phí cho mỗi học kỳ tại TDU theo quy định về học phí và học bổng của TDU. Học sinh phải trả lệ phí thi cho chứng chỉ TOPIK.

Trong 2 năm sau: Mỗi sinh viên trả học phí cho mỗi học kỳ tại TU theo quy đinh về học phí và học bổng của TU

Địa điểm đào tạo:

Chương trình đào tạo chung trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô và Quản lý du lịch giữa TDU và TU sẽ được giảng dạy tại TDU trong hai năm đầu tiên và tại TU trong hai năm sau.

Phòng Tư vấn Du học – Trường Đại học Thành Đô

Địa chỉ: Tầng 1 nhà B – Trường Đại học Thành Đô – Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội

Điện thoại: 1900.234.565 / 094.191.3658

Email: duhoc@thanhdo.edu.vn

Website: www.thanhdo.edu.vn

Fanpage: Du Học Thành Đô

Tin tức khác

0934 078 668