Đại học Thành Đô

Home » Nghiên cứu khoa học Quốc tế » The impact of e-learning towards small and medium sized enterprise in Vietnam – ISBN 978-80-7454-598-6

The impact of e-learning towards small and medium sized enterprise in Vietnam – ISBN 978-80-7454-598-6

05/05/2019

05/05/2019
<!–59
19–>

Tên bài báo: The impact of e-learning towards small and medium sized enterprise in Vietnam

Tên tác giả: Đặng Thái Bình

Số xuất bản: ISBN 978-80-7454-598-6

Chi tiết xem tại đây!

Tin tức khác

0934 078 668