Đại học Thành Đô

Home » Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1năm học 2018-2019

Đại học Thành Đô thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1năm học 2018-2019

29/05/2019

29/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Lịch phỏng vấn tuyển dụng lao động đợt 1năm học 2018-2019

Trường Đại học Thành Đô trân trọng thông báo lịch phỏng vấn tuyển dụng đợt 1 năm học 2018-2019 tới toàn bộ các ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển theo thông báo tuyển dụng ngày 28 tháng 09 năm 2018 như sau:

I/ DANH SÁCH ỨNG VIÊN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

STT

Họ tên ứng viên

Ngày sinh

Thời gian

Ngày tháng

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Vân Anh

15/06/1994

8h00’

01/10/2018

 

2

Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

17/08/1991

8h00’

01/10/2018

 

3

Mai Văn Linh

25/03/1983

8h00’

01/10/2018

 

4

Lương Thị Vân

01/11/1988

8h00’

01/10/2018

 

5

Bùi Thị Như Hiền

18/06/1984

8h00’

01/10/2018

 

6

Trần Thị Thanh

01/11/1993

8h00’

15/10/2018

 

7

Trương Quốc Tuấn

29/07/1992

8h00’

15/10/2018

 

8

Hoàng Thị Kim Dung

07/11/1987

8h00’

15/10/2018

 

9

Nguyễn Mạnh Huy

12/08/1981

8h00’

15/10/2018

 

10

Nguyễn Tiến Đức

12/06/1991

8h00’

15/10/2018

 

11

Đỗ Ba Kế

13/041992

8h00’

15/10/2018

 

12

Nguyễn Thế Tùng

02/03/1987

15h00’

15/10/2018

 

13

Nguyễn Thị Lâm

18/10/1987

15h00’

15/10/2018

 

14

Hoàng Thị Hương

10/08/1988

15h00’

15/10/2018

 

15

Đào Tú Anh

22/02/1993

15h00’

15/10/2018

 

16

Trần Thị Vũ Nguyệt

26/03/1994

15h00’

15/10/2018

 

17

Lê Thị Hà Trang

15/5/1992

15h00’

15/10/2018

 

–  Địa điểm phỏng vấn : Phòng Tổ chức – Hành chính tầng 1 nhà A

II/ KẾT QUẢ

Kết quả tuyển dụng sẽ được công bố tại Website Trường Đại học Thành Đô .

Đề nghị các ứng viên tham gia dự tuyển có mặt đúng thời gian và địa điểm theo thông báo.

Trân trọng./.

Tin tức khác

0934 078 668