Đại học Thành Đô

Home » Kết quả bình bầu BCH liên chi khoa CNKT Ô tô

Kết quả bình bầu BCH liên chi khoa CNKT Ô tô

21/10/2019

21/10/2019
<!–59
19–>

  Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

 – Căn cứ Hướng dẫn số 35-HD/TĐTN-TCKT ngày 23/01/2019 của Ban chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Đại hội, hội nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc Thành đoàn Hà Nội năm 2019;

– Căn cứ điều kiện thực tế của Đoàn Thanh niên Nhà trường, được sự đồng ý nhất trí của Chi ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường xây dựng kế hoạch Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thành Đô lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Vào ngày 18/10/2019, Khoa CNKT Ô tô đã tổ chức bình bầu Ban chấp hành liên chi khoa CNKT Ô tô. Với sự tham gia của bí thư đoàn trường Ths. Nguyễn Đình Việt, Phó bí thư Nguyễn Thị Bích, cùng các giảng viên và toàn thể các đoàn viên, sinh viên khoa CNKT Ô tô, buổi họp bình bầu BCH liên khoa đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Ảnh: Lấy biểu quyết từ các đoàn viên, sinh viên

Ban kiểm phiếu buổi họp bình bầu BCH liên chi đoàn khoa CNKT Ô tô gồm có:

Đ/c: Nguyễn Văn Tiến – Trưởng ban

Đ/c: Lê Văn Tuấn – Ủy viên

Đ/c: Trần Đình Hồng Anh  – Ủy viên

Sau khi bình bầu và lấy biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã làm việc và tổng hợp kết quả bình bầu như sau:

Số phiếu phát ra: 63 phiếu

Số phiếu thu vào: 63 phiếu

Số phiếu hợp lệ: 63 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu bầu đủ số lượng định bầu: 63 phiếu

Ảnh: Các đoàn viên, sinh viên bỏ phiếu kín

Kết quả, các đồng chí có tên sau đây đã trúng cử vào BCH Liên chi đoàn khóa 5 khoa CNKT Ô tô, niên khóa 2019 -2022:

  1. Đ/c Lê Trạch Trưởng – số phiếu bình bầu 54/63
  2. Đ/c Vũ Thế Tú – số phiếu bình bầu 51/63
  3. Đ/c Nguyễn Văn Anh – số phiếu bình bầu 51/63
  4. Đ/c Nguyễn Văn Tiến – số phiếu bình bầu 44/63
  5. Đ/c Phạm Đức Long – số phiếu bình bầu 41/63

Ảnh: Các đồng chí được bình bầu vào BCH liên chi khóa 5 

Kính chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ !

Tin tức khác

0934 078 668