Đại học Thành Đô

Home » Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2018-2019

Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2018-2019

29/05/2019

29/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2018-2019 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2018-2019;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2018-2019 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng của các ứng viên, cụ thể như sau:

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Vân Anh

Nữ

15/06/1994

Khoa Du lịch- Ngoại ngữ

Trúng tuyển

 

2

Nguyễn Đạo Lý Nhân Phúc

Nam

17/08/1991

Khoa Du lịch- Ngoại ngữ

Trúng tuyển

 

3

Mai Văn Linh

Nam

25/03/1983

Phòng Đào tạo

Trúng tuyển

 

4

Lương Thị Vân

Nữ

01/11/1988

Viện Đào tạo sau đại học

Trúng tuyển

 

5

Bùi Thị Như Hiền

Nữ

18/06/1984

Ban QT & ƯDCN

Trúng tuyển

 

6

Trần Thị Thanh

Nữ

01/11/1993

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

7

Trương Quốc Tuấn

Nam

29/07/1992

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

8

Hoàng Thị Kim Dung

Nữ

07/11/1987

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

9

Nguyễn Mạnh Huy

Nam

12/08/1981

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

10

Nguyễn Tiến Đức

Nam

12/06/1991

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

11

Đỗ Ba Kế

Nam

13/041992

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

12

Nguyễn Thế Tùng

Nam

02/03/1987

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

13

Nguyễn Thị Lâm

Nữ

18/10/1987

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

14

Hoàng Thị Hương

Nữ

10/08/1988

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

15

Đào Tú Anh

Nam

22/02/1993

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

16

Trần Thị Vũ Nguyệt

Nữ

26/03/1994

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

17

Lê Thị Hà Trang

Nữ

15/5/1992

Khoa Y dược

Trúng tuyển

 

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính ( tầng 1 nhà A ) vào lúc 9h30’ ngày 29/10/2018 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

Tin tức khác

0934 078 668