Đại học Thành Đô

Home » Đề án đăng ký đào tạo thạc sĩ ngành Dược lý và dược lâm sàng

Đề án đăng ký đào tạo thạc sĩ ngành Dược lý và dược lâm sàng

24/01/2022

24/01/2022

THÔNG TIN CHUNG

Tên trường: Trường Đại học Thành Đô

Địa chỉ: Km15, Quốc lộ 32, Kim Chung – Hoài Đức – Hà Nội

Website: thanhdo.edu.vn Email: tuyensinh@thanhdo.edu.vn

Điện thoại: (0243) 3861601/0934.078.668

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

Trường Đại học Thành Đô được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-TTg ngày 27/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thành Đô. Trước đó, Trường Cao đẳng tư thục Công nghệ Thành Đô được thành lập theo Quyết định số 7687/QĐ-BGDĐT-TCCB ngày 30/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đổi tên thành Trường Cao đẳng công nghệ Thành Đô theo Quyết định số 3207/QĐ – BGDĐT ngày 26/6/2006.

Từ khi thành lập, Nhà trường luôn định hướng phát triển là cơ sở đào tạo có chất lượng và uy tín, bao gồm: xây dựng cơ sở vật chất; phát triển đội ngũ giảng viên; xây dựng chương trình, giáo trình; xây dựng mô hình quản lý phù hợp.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

“Trí – Năng – Nhân – Hòa”

Trí: Là phát triển Trí tuệ Năng: Là nâng cao Năng lực

Nhân: Là rèn luyện Nhân cách

Hòa: Là kiến tạo Hòa Hợp

Trường Đại học Thành Đô hướng tới một môi trường giáo dục mà người học được phát triển trí tuệ, được nâng cao năng lực, được rèn luyện nhân cách và được học cách để hòa hợp.

SỨ MỆNH

(1) Kiến tạo không gian tích hợp Học – Hành – Nghề – Nghiệp, gắn kết hài hòa giữa học tập, nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện, thực hành, trải nghề và hướng nghiệp.

(2) Tạo cơ hội để mọi thành viên: được tham gia, dẫn dắt và truyền cảm hứng theo nguyên lý “Trí – Năng – Nhân – Hòa”; Biết tư duy, giải quyết vấn đề; biết quản trị và giao tiếp hiệu quả; biết nghiên cứu độc lập, tự học và tự hoàn thiện

(3) Đóng góp tích cực và chủ động vào sự nghiệp đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực chất lượng cao cho cộng đồng và cho đất nước.

TẦM NHÌN

Đến năm 2025, Trường Đại học Thành Đô phấn đấu trở thành một trong những trường đại học tư thục hàng đầu ở Việt Nam, với đặc tính nổi trội là tính thực hành và tính hướng nghiệp; phát triển vững chắc trên 6 trụ cột về “Công nghệ – Du lịch – Ngôn ngữ – Kinh tế – Quản trị – Sức Khỏe”; Có uy tín trong đào tạo và hợp tác quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Chân – Chính – Chuyên – Chất”

Chân thành: Thái độ chân thành, suy nghĩ hướng về chân lý, hành xử từ chân, gốc của vấn đề.

Chính trực: Thái độ chính trực, luôn theo quy luật chính đáng, hành xử chính xác.

Chuyên nghiệp: Tác phong chuyên nghiệp, hành xử chuyên tâm, chuyên cần.

Chất lượng: Hệ thống chất lượng, hành xử theo bản chất sự việc, tôi luyện khí chất.

Chi tiết đề án xem tại đây: (Cập nhật dự thảo)

Tin tức khác

0934 078 668