Đại học Thành Đô

Home » Thông báo thời gian thu học phí đợt 1 năm 2022

Thông báo thời gian thu học phí đợt 1 năm 2022

04/03/2022

04/03/2022

Căn cứ vào Kế hoạch đào tạo năm 2022. Trường đại học Thành Đô thông báo đến toàn thể sinh viên về thời gian thu học phí của các hệ đào tạo như sau:

STT

Nội dung

Khóa

Kỳ học

Thời gian thu

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

1

Đại học Dược – Khóa 9

9

10

14/03/2022

10/04/2022

2

Đại học chính quy – Khóa 10

10

8

14/03/2022

10/04/2022

3

Đại học chính quy – Khóa 11

11

6

28/03/2022

24/04/2022

4

Lớp D16A – Khóa 11

11

4

14/03/2022

10/04/2022

5

Đại học chính quy – Khóa 12

12

4

28/03/2022

24/04/2022

6

Lớp D01 – Khóa 12

12

4

28/03/2022

24/04/2022

7

Đại học chính quy – Khóa 13

13

2

28/03/2022

24/04/2022

8

D16A, D16B, D16C – Khóa 13

13

3

04/04/2022

30/04/2022

9

D16D, D16E, D16G – Khóa 13

13

2

23/05/2022

19/06/2022

10

D16H, D16K, D16M – Khóa 13

13

2

20/06/2022

27/07/2022

11

CH2 K2

2

3

04/04/2022

30/04/2022

12

CH2 K3

3

2

04/04/2022

30/04/2022

13

Lớp 21K16, Lớp 16AK16

16

6

14/03/2022

10/04/2022

14

Lớp 16AK17

17

5

28/03/2022

24/04/2022

15

Lớp 16AK18

18

2

28/03/2022

24/04/2022

– Sinh viên sử dụng thẻ ATM E-Partner do Ngân hàng Vietinbank đã cấp để nộp tiền trực tuyến tại website của Nhà trường.

– Sinh viên có học phần học lại, học cải thiện, mở lớp riêng trong kỳ học như thông báo này phải đăng ký tại Phòng Đào tạo (Tầng 1, nhà A). Các khoản học lại, học cải thiện, mở lớp riêng và các khoản phải nộp khác (nếu có), sinh viên nộp tiền trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán.

 – Nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí theo thời gian quy định trên sẽ bị cấm thi và phải học lại các môn học của kỳ thông báo này.

Tin tức khác

0934 078 668