Đại học Thành Đô

Home » Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lấy đoàn kết và chia sẻ làm sức mạnh

Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Lấy đoàn kết và chia sẻ làm sức mạnh

08/10/2019

08/10/2019

Với mục tiêu gắn kết các đơn vị trực thuộc Bộ và các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả công tác Văn phòng, bảo vệ bí mật và Truyền thông trong giai đoạn mới, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Công tác Văn phòng, tập huấn Công tác Truyền thông tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 03-04/10/2019.
Với sự tham gia của hơn 50 trường đại học, các diễn giả bao gồm lãnh đạo văn phòng Bộ, lãnh đạo Vụ giáo dục Đại học-Bộ Giáo dục và Đào tạo, chuyên gia An ninh đến từ Bộ Công An và các đại biểu đến từ các trường đại học đã chia sẻ kinh nghiệm về hơn 10 chuyên đề, tập trung vào các nội dung:
– Học tập, nâng cao nhận thức và đẩy mạnh công tác hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Văn phòng. Các vấn đề khó khăn trong hoạt động cải cách hành chính trong hoạt động hành chính văn phòng tại trường. 
– Tìm hiểu về Luật Bảo vệ bí mật nhà nước để triển khai quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong nhà trường. 
– Giao lưu, học hỏi với các đơn vị khác trong khối hành chính – văn phòng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Chánh văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị về công tác văn phòng

Sau 02 ngày làm việc, Văn phòng Bộ thông qua dự thảo một số kết luận về công tác Văn phòng, Văn thư, lưu trữ và cải cách hành chính, với một số nội dung cơ bản như sau:
– Tiếp tục phát huy các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính văn phòng, rà soát lại các công tác cải cách hành chính đã thực hiện trong trường. Hoàn thiện hệ thống quản lý hồ sơ nhân sự, quản lý đào tạo, hệ thống EGOV. Dựa vào các kinh nghiệm học hỏi được thông qua hội nghị để hoàn thiện quy trình xử lý văn bản trong Trường ĐH Thành Đô, chuẩn hóa và thống nhất các hệ thông văn bản, báo cáo, thống kê trong toàn ngành.
– Tiếp tục xây dựng đề án cải cách hành chính trong Trường, rà soát lại toàn bộ hệ thống các văn bản quản lý, điều hành của trường đầu mối là Phòng Tổ chức – Hành chính phối hợp với các đơn vị có liên quan. Nghiên cứu tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 vào hoạt động của trường trong lộ trình ít nhất 05 năm để chuẩn hóa các hoạt động trong khối hành chính. 
– Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp trong năm học 2019 – 2020 cụ thể: tiếp tục hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định của nhà trường đẩy lên cổng thông tin điện tử, website của trường. Triển khai hiệu quả Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phê duyệt về “ Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”. 
– Xây dựng nội quy, quy chế về bảo vệ bí mật nhà nước: Quy định các văn bản thuộc đối tượng bảo mật trong Trường ĐH Thành Đô, hướng dẫn sử dụng, phân bổ, lưu trữ, tiêu hủy các đối tượng được bảo mật. 
– Tăng cường năng lực lãnh đạo và chuyên môn trong trường, đề xuất lãnh đạo trường có các nguồn kinh phí dự trù kinh phí cho các hoạt động cử cán bộ, giảng viên, nhân viên tham dự các buổi tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan tổ chức. 

Trong hội thảo về Công tác Truyền thông, Bà Nguyễn Thị Kim Phụng-Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học nhấn mạnh: Luật Giáo dục Đại học 2019 với điểm nhấn là Tự chủ Đại học gắn liền với trách nhiệm Giải trình, trong đó giải trình với Học viên, Sinh viên, phụ huynh và Doanh nghiệp về các hoạt động của Trường có vai trò nổi bật, nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động của Trường, giúp người học, doanh nghiệp gắn kết, nâng cao hình ảnh của trường.


Bà Nguyễn Thị Kim Phụng-Vụ trưởng vụ Giáo dục Đại học trao đổi về Luật giáo dục Đại học 2019
Với mục tiêu nâng cao hình ảnh của Ngành, sự quyết tâm của Bộ trưởng, mới đây, Bộ đã bổ nhiệm thêm 01 Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên là Phó tổng thư ký tòa soạn kiêm Trưởng ban Khoa giáo, báo Tiền phong.
Tại hội thảo, ông Hùng nhấn mạnh:
– Các Trường cần rà soát lại toàn bộ các hệ thống công nghệ thông tin trong toàn trường cả về các cơ sở vật chất và các loại phần mềm đang sử dụng, đẩy mạnh hoạt động Truyền thông, chia sẻ kế hoạch truyền thông với Bộ, báo cáo Văn phòng Bộ để cùng xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để cùng phối hợp xử lý, tránh phát sinh Khủng hoảng truyền thông. 
– Tham gia mạng lưới truyền thông của Bộ, trong đó có việc xây dựng trang của Trường trên cổng thông tin của Bộ.    

Kết luận hội thảo, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc kêu gọi sự gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường trong công tác văn phòng, truyền thông, để các điểm sáng, kinh nghiệm được lan tỏa, Văn phòng Bộ sẽ hình thành mạng lưới các Văn phòng Đại học, học viện để giao lưu, sinh hoạt thường kỳ hơn.

Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức Hành chính và Trưởng ban Quản trị và ứng dụng công nghệ Trường Đại học Thành Đô tham gia hội nghị

Tin tức khác

0934 078 668