Đại học Thành Đô

Home » Kế hoạch Cuộc thi lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu năm 2019

Kế hoạch Cuộc thi lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu năm 2019

25/04/2019

25/04/2019
<!–59
19–>

Cuộc thi lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu là cuộc thi được tổ chức thường niên tại Đại học Thành Đô, nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học và tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo, đam mê với khoa học kỹ thuật của CB-GV-HSSV nhà trường; nâng cao ý thức tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường, là cơ hội cho sinh viên kỹ thuật được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, được giao lưu và hội nhập kỹ thuật.

Thực hiện Kế hoạch số 343 – KH/ĐHTĐ ngày 15/11/2018 về việc tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019; Kế hoạch số: 11 KH/KOTO ngày 26/11/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Đoàn Thanh niên Nhà Trường kết hợp với Khoa CNKT Ô tô xây dựng Kế hoạch tham gia cuộc thi lái xe sinh thái – tiết kiệm nhiên liệu năm  2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức lễ phát động tham gia cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu

* Nội dung thực hiện:

– Báo cáo tình hình thực hiện từ phía Khoa CNKT Ô tô.

– Đại diện thành viên đội xe phát biểu.

– Phát biểu động viên của Ban giám hiệu.

– Phát biểu và động viên từ các tập thể, cá nhân trong Trường.

* Thời gian:

– Ngày 26 tháng 4 năm 2019 (thứ 6).

– Địa điểm: Sân vân động – Trường đại học Thành Đô.

2. Tham gia thi đấu

* Nội dung thực hiện:

– Chạy thử sân BTC

– Thi đấu chính thức

* Thời gian thực hiện:

– Chạy thử: Từ 09h00 – 15h00 ngày 25/5/2019 (Thứ 7)

– Thi chính thức: Từ 8h30 – 16h00 ngày 26/5/2019 (Chủ nhật)

– Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội.

3. Báo cáo tổng kết cuộc thi

* Nội dung thực hiện:

– Báo cáo kết quả thực hiện từ phía Khoa CNKT Ô tô.

– Đại diện thành viên đội xe phát biểu về quá trình tham gia.

– Phát biểu động viên của Ban giám hiệu.

– Phát biểu cảm ơn từ phía đội xe.

* Thời gian thực hiện:

– Từ: 28/05/2019 – 30/05/2019

– Địa điểm: Hội trường tầng 8 – Trường đại học Thành Đô.

Rất mong sự ủng hộ và cổ vũ của cán bộ, nhân viên, GV và sinh viên toàn trường.

Ảnh: Hội thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu năm 2018

Tin tức khác

0934 078 668