Đại học Thành Đô

Home » SẮP DIỄN RA “BUỔI LÀM VIỆC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ VÀ CÔNG TY LUẬT 24H”

SẮP DIỄN RA “BUỔI LÀM VIỆC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ VÀ CÔNG TY LUẬT 24H”

27/02/2023

Thời gian: 14h00, Thứ ba, ngày 28/02/2023

Địa điểm:  Hội trường Hoa Hồng 

Thực hiện mục tiêu trường Đại học hàng đầu về ứng dụng và thực hành,  mở rộng mạng lưới hợp tác, thúc đẩy quan hệ và tìm kiếm các môi trường thực tập và cơ hội việc làm cho sinh viên, Trường Đại học Thành Đô không ngừng phát huy tiềm năng, khai thác các cơ hội và xác lập vành đai hợp tác với các đối tác là công ty, doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Trường Đại học Thành Đô sẽ có buổi làm việc với Công ty luật 24H, công ty với gần 20 năm hoạt động trong ngành, là một trong những đơn vị đi đầu trong việc tư vấn và tranh tụng trên nhiều lĩnh vực, có chi nhánh phủ khắp cả nước. Buổi làm việc hướng đến quan hệ hợp tác bền vững, hỗ trợ hai phía và mở ra những cơ hội cho sinh viên ngành Luật trường Đại học Thành Đô được thực hành, thực tập ngay trong thời gian theo học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

cong ty luat 24h

Tin tức khác

0934 078 668