Đại học Thành Đô

Home » SẮP DIỄN RA TỌA ĐÀM KHOA HỌC “SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ – QUY TRÌNH SỐ HÓA THÔNG MINH”

SẮP DIỄN RA TỌA ĐÀM KHOA HỌC “SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ – QUY TRÌNH SỐ HÓA THÔNG MINH”

23/02/2023

Việc quản lý hệ thống dữ liệu lưu trữ là một vấn đề trọng yếu trong Trường học và càng đặc biệt quan trọng hơn khi làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng nhanh và mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

Số hóa tài liệu lưu trữ được xem là bước đầu của chuyển đổi số, giúp thay đổi định dạng lưu trữ từ giấy, analog sang dạng kỹ thuật số, và được lưu trữ trên máy chủ hoặc nền tảng đám mây. Việc sắp xếp và quản lý dữ liệu trên nền tảng kỹ thuật số khoa học sẽ đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm trong lưu trữ và trích xuất dữ liệu.

Tọa đàm khoa học “Số hóa tài liệu lưu trữ – Quy trình số hóa thông minh” sẽ đem đến những thông tin hữu ích trong quản lý, sắp xếp, lưu trữ tài liệu một cách khoa học và thực tiễn, ứng dụng vào công tác quản lý trực tiếp cơ sở dữ liệu của trường Đại học Thành Đô. 

Những hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi quanh vấn đề số hóa sẽ đưa ra những cách thức hiệu quả để quản lý hệ thống dữ liệu khoa học, thông minh và hiệu quả áp dụng thực tế cho công tác quản lý tại Trường Đại học Thành Đô.toa-dam-so-hoa-du-lieu

Thông tin chi tiết về Tọa đàm khoa học:

Thời gian: Từ 14h00 đến 16h30, Thứ Sáu, ngày 24/02/2023

Địa điểm: Hội trường Hoa Hồng

Diễn giả: TS. Lê Đức Huy – Phó Trưởng Khoa CNTT, Trường Đại học Thành Đô

Kính mời các Cán bộ, Giảng viên tham dự Tọa đàm Khoa học.

Tin tức khác

0934 078 668