Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2014-2015

Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2014-2015

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2014-2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2014-2015 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2014-2015;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2014-2015 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà C) vào lúc 9h00’ ngày 30/05/2015 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 26/05/2015)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Lê Tống Giang

Nam

14/11/1988

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

2

Trần Thị Hằng

Nữ

10/10/1982

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

3

Ngô Thị Thu

Nữ

02/04/1988

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

4

Phùng Thị Hương Giang

Nữ

26/05/1987

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

5

Nguyễn Thị Anh Minh

Nữ

03/03/1984

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

6

Hoàng Quốc Tuấn

Nam

08/09/1970

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

7

Lê Thị Nhiên

Nữ

11/11/1990

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

8

Bùi Thị Thúy

Nữ

12/01/1989

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

9

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

22/12/1989

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

10

Trần Thị Hằng An

Nữ

26/01/1990

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

11

Phan Thị Bích Ngọc

Nữ

18/06/1984

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

12

Phạm Thị Kiều Oanh

Nữ

29/10/1993

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

13

Nguyễn Văn Đại

Nam

18/05/1991

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

14

Bùi Thị Thảo

Nữ

03/07/1990

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

15

Vũ Thanh Bình

Nam

09/04/1987

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 26/05/2015)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Triệu Hải Linh

Nữ

30/02/1989

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

2

Hoàng Ngọc Anh

Nam

15/03/1990

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

3

Phạm Thị Mai Minh

Nữ

26/08/1988

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

4

Phạm Ngọc Long

Nam

01/09/1991

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

Tin tức khác

0934 078 668