Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2015-2016

Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2015-2016

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2015-2016

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 2 năm học 2015-2016 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2015-2016;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 02 năm học 2015-2016 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng ( thi tuyển và phỏng vấn xét tuyển) của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà A) vào lúc 9h30’ ngày 10/05/2016 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 05/05/2016)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Phạm Diệu Quỳnh

Nữ

07/06/1986

Phòng KHCN&HTQT

Trúng tuyển

 

2

Nguyễn Thị Thu

Nữ

30/9/1992

Phòng TC-HC

Trúng tuyển

 

3

Đặng Thị Mơ

Nữ

09/7/1994

Trung tâm

truyền thông

Trúng tuyển

 

4

Hà Thị Phan

Nữ

15/3/1993

Trung tâm

Đào tạo lái xe

Trúng tuyển

 

5

Nông Phương Thảo

Nữ

21/12/1992

Trung tâm

Đào tạo lái xe

Trúng tuyển

 

6

Trần Minh Khánh

Nam

09/04/1991

Trung tâm

Đào tạo lái xe

Trúng tuyển

 

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 05/05/2016)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Hà Duy Anh

Nam

07/05/1991

Phòng TC-HC

Không trúng tuyển

 

Tin tức khác

0934 078 668