Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2016-2017

Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2016-2017

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2016-2017 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2016-2017;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2016-2017 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà A) vào lúc 8h00’ ngày  28/06/2017 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 20/06/2017)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Trần Thị Hà

Nữ

26/12/1991

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

2

Đỗ Thị Hải Anh

Nữ

19/08/1994

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

3

Hoàng Trí Vũ

Nam

28/03/1980

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

4

Nguyễn Minh Lộc

Nữ

02/04/1988

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

5

Phan Thị Thu

Nữ

20/6/1984

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

6

Vũ Thị Bích Ngọc

Nữ

31/7/1994

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

7

Lê Ngọc Văn

Nam

22/4/1994

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

8

Hoàng Việt Phương

Nữ

28/12/1991

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

9

Trần Thái Giang

Nữ

14/11/1988

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

Phỏng vấn xét tuyển

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 20/06/2017)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Phạm Xuân Lan

Nữ

01/12/1988

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

2

Nguyễn Thị Sao

Nữ

02/04/1990

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

3

Lường Văn Thắng

Nam

07/07/1992

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

4

Quách Minh Diễn

Nam

08/09/1991

Giảng viên

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

Tin tức khác

0934 078 668