Đại học Thành Đô

Home » Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2017-2018

Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2017-2018

28/05/2019

28/05/2019
<!–59
19–>

THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2017-2018

Thực hiện kế hoạch tổ chức và thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm học 2017-2018 của trường Đại học Thành Đô.

Căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng tuyển dụng năm học 2017-2018;

Hội đồng tuyển dụng lao động đợt 01 năm học 2017-2018 Trường Đại học Thành Đô thông báo kết quả tuyển dụng của các ứng viên, cụ thể như sau:

  • Danh sách ứng viên trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo)
  • Danh sách ứng viên không trúng tuyển ( Chi tiết tại phụ lục 2 kèm theo)

Trường Đại học Thành Đô đề nghị các ứng viên trúng tuyển nêu trên có mặt tại phòng Tổ chức – Hành chính (tầng 1 nhà A) vào lúc 9h00’ ngày 01/11/2017 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trước khi làm việc chính thức.

Trân trọng thông báo./.

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 30/10/2017)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thúy Trang

Nữ

23/10/1994

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

 

2

Lê Thị Huệ

Nữ

07/09/1995

Khoa Y – Dược

Trúng tuyển

 

3

Phùng Thị Nga

Nữ

19/6/1990

P. KHCN & HTQT

Trúng tuyển

 

4

Vũ Thị Minh Hòa

Nữ

09/5/1988

TT Khảo thí & KĐCLGD

Trúng tuyển

 

5

Trương Thị Khánh Chân

Nữ

16/12/1995

P. Quản lý sinh viên

Trúng tuyển

 

 

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH ỨNG VIÊN KHÔNG TRÚNG TUYỂN

( Kèm theo Thông báo tuyển dụng lao động ngày 30/10/2017)

STT

Họ tên

Giới tính

Ngày sinh

Vị trí đăng ký tuyển dụng

Kết quả chung

Ghi chú

1

Phan Việt Anh

Nam

12/01/1991

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

2

Lê Hoàng Oanh

Nữ

01/06/1992

Khoa Y – Dược

Không trúng tuyển

 

Tin tức khác

0934 078 668